Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP - Wojewódzkie obchody Święta Policji

Data publikacji 30.07.2021

W piątkowe południe na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu odbyły się wojewódzkie obchody 102. rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystym apelu uczestniczyli wielkopolscy policjanci oraz zaproszeni goście.

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z dnia 24 lipca 1919 r. Na pamiątkę tego wydarzenia, 30 lipca br. wielkopolscy policjanci obchodzili uroczystość 102-lecia powstania formacji. 

Wojewódzkie obchody Święta Policji rozpoczęły się przed godz. 10.00 pod Pomnikiem Ku Czci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka wraz z zastępcami, składając symboliczne kwiaty pod pomnikiem, upamiętnili tragiczne losy funkcjonariuszy. Następnie w kościele garnizonowym wielkopolskiej Policji na ul. Swoboda w Poznaniu kapelan KWP w Poznaniu ksiądz prałat Stefan Komorowski koncelebrował mszę świętą, podczas której modlił się w intencji wszystkich policjantów. Za wsparcie duchowe wielkopolskich policjantów prałatowi Komorowskiemu podziękował nadinsp. Piotr Mąka i zgromadzeni goście. Mszę uświetnił występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą podinsp. Adama Witiwa.

Po mszy obchody przeniosły się na teren Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. W tym ważnym dniu wielkopolskim policjantom i pracownikom Policji towarzyszyli zaproszeni goście, wśród których obecni byli: Wojewoda Wielkopolski pan Michał Zieliński, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego pan Wojciech Jankowiak, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania pan Bartosz Guss oraz Wicestarosta Powiatu Poznańskiego pan Tomasz Łubiński. Związki zawodowe policjantów i pracowników Policji w Wielkopolsce reprezentowali mł. insp. Andrzej Szary oraz Pani Lucyna Jaworska-Wojtas.

Na początku uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka odebrał ślubowanie od 120 nowoprzyjętych policjantów. Następnie grupie policjantów i policjantek zostały wręczone odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe, a także awanse na wyższe stopnie służbowe. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczony został Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski. Z kolei Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadkom. Mariusz Wiśniewski odebrał awans na stopień podinspektora Policji.

Szef wielkopolskich policjantów nadinsp. Piotr Mąka w swoim przemówieniu do zgromadzonych przyznał, że jest dumny z policjantów, policjantek i pracowników Policji z którymi pracuje. - To Wasza zasługa, że mieszkańcy Wielkopolski czują się bezpiecznie – podsumował. Pozostali przemawiający podkreślali, że to ważny dzień dla policjantów, którzy każdego dnia pełnią służbę na rzecz bezpieczeństwa. Goście podziękowali funkcjonariuszom za trud oraz poświęcenie w codziennej ich pracy.

W dniu obchodów swojego święta policjanci pamiętają również o osobach, które swoją pracą i postawą wspierają ich działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Wielkopolski, wręczając im Medale za Zasługi dla Policji. 

Zwieńczeniem uroczystego apelu była widowiskowa defilada pododdziałów uczestniczących w uroczystości, której rytm wygrywała Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Po zakończeniu uroczystości zgromadzeni goście mogli podziwiać pokaz musztry paradnej Kompanii Honorowej KWP w Poznaniu. 

Dominika Pupkowska-Bral

  • Msza święta z okazji 102. rocznicy powołania Policji Państwowej - zdjęcie z chóru.
  • Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu odbyły się wojewódzkie obchody 102. rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystym apelu uczestniczyli wielkopolscy policjanci oraz zaproszeni goście. Na zdjęciu policjanci wieszają polską flagę.
  • Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu odbyły się wojewódzkie obchody 102. rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystym apelu uczestniczyli wielkopolscy policjanci oraz zaproszeni goście. Zdjęcie kompanii honorowej stojącej w rzędzie.
  • Ślubująca policjantka.
  • Nadinsp. Piotr Mąka wita się symbolicznie z przedstawicielem ślubujących policjantów.
  • Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu odbyły się wojewódzkie obchody 102. rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystym apelu uczestniczyli wielkopolscy policjanci oraz zaproszeni goście. Nadinsp. Piotr Mąka przypina policjantowi odznaczenie.
  • Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu odbyły się wojewódzkie obchody 102. rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystym apelu uczestniczyli wielkopolscy policjanci oraz zaproszeni goście. Nadinsp. Piotr Mąka gratuluje policjantowi.
  • Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu odbyły się wojewódzkie obchody 102. rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystym apelu uczestniczyli wielkopolscy policjanci oraz zaproszeni goście. Nadinsp. Piotr Mąka przemawia do zgromadzonych.
  • Wojewoda Wielkopolski pan Michał Zieliński przemawia do gości wydarzenia.
Powrót na górę strony