Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP - "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo"

Data publikacji 22.10.2020

Poprawnie ustawione światła w samochodzie w okresie jesienno-zimowym mają ogromne znaczenie dla naszego wspólnego bezpieczeństwa!

W okresie jesienno-zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia, bowiem potęgują się negatywne zjawiska niekorzystnie wpływające na proces widzenia, zwłaszcza przy występowaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Od świtu do zmierzchu światła pełnią jedynie rolę oznaczania pozycji pojazdu na drodze. Po zapadnięciu zmroku dodatkowym zadaniem przednich świateł pojazdu jest również oświetlanie drogi, i co szczególnie istotne, wszelkich nieoświetlonych przeszkód.

            Prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ zasięg pola oświetlonego przez reflektory, zwłaszcza przy użyciu świateł mijania, jest determinowany poza ich ogólnym stanem technicznym takimi czynnikami jak: właściwe ustawienie wysokości świateł, prawidłowy rozkład granicy światła i cienia oraz natężeniem emitowanego  światła. Wszelkie niedomagania w tym zakresie mogą skutkować między innymi niedostatecznym oświetleniem drogi i jej poszczególnych części albo prowadzić do olśnienia innych uczestników ruchu drogowego np. przy zastosowaniu niehomologowanych świateł samowyładowczych.

            W okresie jesienno-zimowym nasila się ryzyko wypadku drogowego z udziałem pieszego. Wcześnie zapadający zmrok i pogorszenie widoczności są czynnikami determinującymi podwyższone ryzyko zaistnienia wypadku. Niewątpliwie części tych zdarzeń udałoby się uniknąć, gdyby kierowca miał sprawne technicznie, prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni, bądź też nie doprowadził do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego.

            Z drugiej strony stwierdzić należy, że wielu wypadków udałoby się uniknąć, gdyby piesi używali elementów odblaskowych i to nie tylko w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy, czyli po zmierzchu, poza terenem zabudowanym, na drogach gdzie nie ma chodnika.

            Dlatego też tegoroczne działania będą swoistą kontynuacją już podjętych przez Policje działań w obszarze bezpieczeństwa pieszych, tj. kampanii „Świeć przykładem – bądź widoczny!”.

            Prawidłowe ustawienie świateł zazwyczaj ogranicza się do wyregulowania korektora ich wysokości, ale wielu kierowców bagatelizuje nawet tą kwestię zapominając, że niewykonanie takiej czynności, przy pełnym obciążeniu pojazdu, powoduje że światła świecąc za wysoko oślepiają innych uczestników ruchu.

            W wielu przypadkach do prawidłowego ustawienia nie tylko wysokości świateł, ale też prawidłowego rozkładu światła i cienia w reflektorze niezbędne jest przeprowadzenie kontroli przy użyciu niezbędnych urządzeń kontrolno-pomiarowych. Dlatego też zaplanowano, podobnie jak w roku ubiegłym, zorganizowanie „dni otwartych” na stacjach diagnostycznych, których podmioty zarządzające wyraziły akces udziału w działaniach., gdzie będzie można nieodpłatnie sprawdzić światła.

            W Wielkopolsce do działań włączyły się 164 stacje kontroli pojazdów (w całej Polsce to 1.106), działających zarówno pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego oraz stacje kontroli pojazdów należące do Holdingu Polskiego Związku Motorowego, a także SKP Automobilklubu Wielkopolski oraz inne stacje, które zgłosiły chęć uczestnictwa w kampanii.

            Działania Policji wychodzą zatem naprzeciw intensyfikacji niekorzystnych zjawisk występujących o określonych porach roku, w związku z czym zasadne jest przeprowadzenie w październiku i listopadzie wzmożonych działań związanych z kontrolą oświetlenia zewnętrznego pojazdów.

Organizator:

- Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

- komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji, w tym Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

- Instytut Transportu Samochodowego,

Partnerzy ogólnokrajowi:

- Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów,

- stacje kontroli pojazdów w całym kraju,

- firma „Neptis S.A. operator komunikatora „Yanosik” – informacje na temat kampanii, „doprowadzenie” kierowcy przez aplikację na podstawie lokalizacji do najbliższej stacji kontroli pojazdów biorącej udział w przedsięwzięciu,

- Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji,

- Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

- Główny Inspektorat Transportu Drogowego

- Polski Związek Motorowy

- Firma Screen Network S.A.

Organizator wojewódzki:

- Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Partner wojewódzki:

- Automobilklub Wielkopolski,

Termin:

-      22.10. – 15.12.2020 r. – realizacja ogólnopolskich policyjnych działań kontrolno-prewencyjnych ukierunkowanych na zwracanie szczególnej uwagi podczas kontroli drogowych na oświetlenie pojazdów,

-      24.10., 7.11. i 21.11.2020 r. – ogólnopolskie „dni otwarte” na stacjach kontroli pojazdów biorących udział            w kampanii – bezpłatna kontrola oraz regulacja świateł (jeżeli to możliwe bez zastosowania specjalistycznego oprzyrządowania).

Zakładane cele:

-      wyeliminowanie z ruchu pojazdów z niesprawnym lub niezgodnym z warunkami technicznymi oświetleniem,

-      umożliwienie przeprowadzenia bezpłatnych kontroli oświetlenia na stacjach diagnostycznych uczestniczących w programie – poza terminem badania technicznego,

-      zwrócenie uwagi na występujące w okresie jesienno-zimowym zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym pojazdów z niesprawnym lub nieprawidłowym oświetleniem,

-      propagowanie zasady „widzieć i być widocznym” w relacjach pieszy – kierujący (m.in. promowanie używania przez pieszych elementów odblaskowych) oraz kierujący – pieszy (obserwowanie drogi i jej otoczenia).

Liczba ujawnionych nieprawidłowości (brak lub nieprawidłowe oświetlenie pojazdu oraz jazda bez włączonych świateł) – woj. wielkopolskie:   

                                                                                   9 miesięcy 2020 roku   - 7.843

9 miesięcy 2019 roku   - 15.165

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W WIELKOPOLSCE.

9 MIESIĘCY 2020 ROKU

 

WYPADKI     2 195 (9 miesięcy 2019 r. – 2 833)                   mniej o 638, tj. o 22,52 %

 

ZABICI          158 (9 miesięcy 2019 r. – 208)                         mniej o 50, tj. o 24,04 %

 

RANNI           2 533 (9 miesięcy 2019 r. – 3 331)                   mniej o 798, tj. o 23,96 %

 

UJAWNIONE WYKROCZENIA

                        271 139 (9 miesięcy 2019 r. – 316 567)            mniej o 45 428, tj. o 14,35 %

 

ZATRZYMANE DOWODY REJESTRACYJNE

                        30 802 (9 miesięcy 2019 r. – 37 173)                mniej o 6 371, tj. o 17,14 %

 

ZATRZYMANE PRAWA JAZDY

                        6 825 (9 miesięcy 2019 r. – 5 694)                   więcej o 1 131, tj. o 19,86 %

 

W TYM ZATRZYMANE PRAWA JAZDY ZA TZW. 50+

                        4 631 (9 miesięcy 2019 r. – 2 728)                   więcej o 1 903, tj. o 69,76 %

 

Odpowiedzialność

 

Wyciąg z:

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 488)

 

Kod

Rodzaj czynu

Kwalifikacja prawna czynu

Liczba

punktów

G

Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych

 

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

01

- od zmierzchu do świtu

art. 88 k.w.

art. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d.

4

02

- w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a p.r.d.

2

03

- w okresie od świtu do zmierzchu

art. 51 ust. 1 p.r.d.

2

04

- w tunelu, niezależnie od pory doby

art. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d.

4

 

Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:

06

- przednich

art. 97 k.w.

art. 51 ust. 5 p.r.d.

2

07

- tylnych

art. 30 ust. 3 p.r.d.

2

08

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia

art. 88 k.w.

art. 52 ust. 1 p.r.d.

3

09

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

art. 90 lub 97 k.w.

art. 51 ust. 3 p.r.d.

3


 

Wyciąg z:

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 2023), z dnia 4 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1624)

 

 

H Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

80

art. 88 lub art. 90

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a

200 zł.

84

art. 90 lub art. 97

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 3

100

M Używanie świateł zewnętrznych

147

art. 88

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu

art. 51 ust. 1

200

148

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu

art. 51 ust. 1 lub 2

100

149

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami nie-wyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej

art. 51 ust. 6

100

150

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby

art. 51 ust. 1 lub ust. 6

200

151

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności

art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2

od 150 do 300

152

art. 90

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

art. 51 ust. 3

200

153

art. 90 lub art. 97

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych

art. 51 ust. 5

100

154

Używanie "szperacza" podczas jazdy

art. 52 ust. 3

100

           
 

 

Powrót na górę strony