Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konin - Kara za niestosowanie się do zasad kwarantanny

34-letni mieszkaniec Konina podczas odbywania kwarantanny, postanowił nie odbierać od mundurowych telefonu oraz nie otwierać im drzwi. Każda osoba, która została objęta kwarantanną ma obowiązek pozostać w miejscu zamieszkania. Przepis nakłada również obowiązek odbierania telefonu od policjanta, który w ten sposób dokonuje kontroli. Za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie nałożył na mężczyznę karę w wysokości 5000 złotych, od której nie można się odwołać.

Obowiązkowej kwarantannie jest poddawany każdy, kto miał kontakt z osobą zarażona wirusem SARS-19 lub wrócił z zagranicy. Za niestosowanie się do obowiązku odbycia kwarantanny, służby sanitarne mogą nałożyć karę administracyjną w kwocie od 5000 do 30000 złotych.

34-letni mieszkaniec Konina postanowił wyjść naprzeciw obowiązującym przepisom i się do nich nie stosować. Mężczyzna mimo wielu kontroli dokonywanych przez umundurowanych funkcjonariuszy, postanowił nie odbierać od nich telefonu. Każda następna próba nawiązania z nim kontaktu kończyła się przerwaniem przez niego połączenia, a ostatecznie wyłączeniem telefonu. Nie otwierał również drzwi.

Nic dziwnego zatem, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie nałożył na mężczyznę karę w wysokości 5000 złotych. Mamy nadzieje, że jest to przykład dla innych by nie łamali zasad kwarantanny i pomoże im to uniknąć tak wysokiej finansowo kary.

 

Sebastian Wiśniewski/PG

Powrót na górę strony