Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gniezno - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej kom. Józefa Wróblewskiego

Data publikacji 18.10.2019

Przed Komendą Powiatową Policji w Gnieźnie odsłonięto tablicę upamiętniającą komisarza Józefa Wróblewskiego. W latach 1938-1939 był Kierownikiem Komisariatu Policji Państwowej w Gnieźnie, ostatnim przedwojennym komendantem w tym mieście. Za wojskową i policyjną służbę był wielokrotnie odznaczany. Dla dobra Ojczyzny, poświęcił to co najcenniejsze – życie.

17 października br. w Gnieźnie, odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem tablicy poświęconej komisarzowi Józefowi Wróblewskiemu Kierownikowi Komisariatu Policji Państwowej w Gnieźnie w latach 1938 – 1939.

Inicjatorem wydarzenia był Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie, przy ścisłej współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, oraz rodziną komisarza Józefa Wróblewskiego.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski, Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji nadkom. Krzysztof Musielak, Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie insp. Przemysław Kozanecki wraz z zastępcami, kadra kierownicza gnieźnieńskiej jednostki wraz z policjantami i pracownikami komendy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele rodziny kom. Józefa Wróblewskiego, przedstawiciele duchowieństwa,  oraz służb mundurowych, z którymi gnieźnieńska Policja współpracuje w zakresie bezpieczeństwa. Obecni byli również komendanci powiatowi, przedstawiciele szkół wyższych, klasy o profilu policyjnym wraz z opiekunami, przedstawiciele policyjnego związku zawodowego, Związku Emerytów i Rencistów Policyjnych i IPA.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w Katerze Gnieźnieńskiej pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego w intencji komisarza Józefa Wróblewskiego oraz wszystkich policjantów i funkcjonariuszy policji, którzy zginęli w obozach zagłady i za tych którzy zakończyli swoje życie w trakcie pełnienia służby. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości, w asyście orkiestry z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, przeszli głównymi ulicami miasta, kierując się pod Komendę Powiatową Policji w Gnieźnie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Dowódca uroczystości złożył meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji o gotowości do rozpoczęcia apelu. Po wciągnięciu flagi państwowej i odegraniu Hymnu RP, Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie insp. Przemysław Kozanecki przywitał wszystkich gości przybyłych na uroczystość i podkreślił jej doniosłość, szczególnie w roku jubileuszu 100-lecia powołania Policji.

W dalszej części lektor wygłosił laudację: "Dzisiaj przed siedzibą Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie odsłonimy tablicę zasłużonego funkcjonariusza przedwojennej Policji Państwowej komisarza Józefa Wróblewskiego, który w latach 1938-1939 był kierownikiem Komisariatu Policji Państwowej w Gnieźnie. Uhonorujemy w ten sposób patriotę, Powstańca Wielkopolskiego, żołnierza i policjanta, a przede wszystkim człowieka. Spotykamy się, by przywrócić pamięć o nim. To nasz obowiązek. To fundament etosu naszej służby, źródło naszej zawodowej wspólnoty".

Po odczytanej laudacji, nastąpił moment kulminacyjny uroczystości. Odsłonięcia tablicy dokonali funkcjonariusze policji, samorządowcy wraz z bratankiem kom. Józefa Wróblewskiego. Po tym nastąpiło symboliczne posadzenie dwóch drzew upamiętniających 100.rocznicę i kom. Józefa Wróblewskiego.

Po zakończeniu części oficjalnej, uczestnicy udali się na dalszą część uroczystości. Można było wpisać się do księgi pamiątkowej oraz obejrzeć okolicznościową wystawę. Wśród wystawionych eksponatów były między innymi portret kom. Józefa Wróblewskiego, fotografie i dokumenty pochodzące z prywatnych zbiorów rodziny Wróblewskich. Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie wręczył również gościom pamiątkowe medale.

 

 

Anna Osińska/PG


 

 

 • zdjęcie kolorowe wykonane w Katedrze Gnieźnieńskiej podczas mszy św.
 • zdjęcie kolorowe wykonane w Katedrze Gnieźnieńskiej podczas mszy św.
 • zdjęcie kolorowe wykonane w Katedrze Gnieźnieńskiej podczas mszy św.
 • zdjęcie kolorowe wykonane w Katedrze Gnieźnieńskiej podczas mszy świętej, widok na ołtarz,
 • zdjęcie kolorowe wykonane w Katedrze Gnieźnieńskiej podczas mszy świętej z widokiem na ołtarz, dwóch policjantów służących do mszy, biskupa i księdza
 • zdjęcie kolorowe wykonane w Katedrze Gnieźnieńskiej, biskup i ksiądz na ołtarzu podczas nabożeństwa mszy św.
 • zdjęcie kolorowe, komendant powiatowy i oficer prasowy składają podziękowanie na ręce biskupa za odprawioną mszę świętą, zdjęcie wykonane w Katedrze Gnieźnieńskiej
 • policjanci z kompanii honorowej wychodzą z katedry
 • zdjęcie kolorowe, policjanci orkiestry przed katedrą
 • przemarsz uczestników uroczystości ulicami miasta
 • przemarsz kompanii honorowej i innych uczestników uroczystości ulicami miasta
 • przemarsz klas mundurowych, ubranych w czarne moro ulicami miasta
 • zdjęcie kolorowe, dwóch policjantów w mundurach i dwóch rekonstruktorów w mundurach z okresu międzywojennego przy tablicy pamiątkowej
 • zdjęcie kolorowe, uczestnicy uroczystości podczas apelu
 • zdjęcie kolorowe, dowódca uroczystości składa meldunek zastępcy komendanta wojewódzkiego
 • zdjęcie kolorowe, widok uczestników apelu
 • zdjęcie kolorowe, od lewej widok orkiestry uczestników i policjantów niosących flagę
 • zdjęcie kolorowe, policjanci podczas przygotowania do wciągnięcia flagi
 • zdjęcie kolorowe, widok kompanii honorowej, gości, klasy policyjnej
 • zdjęcie kolorowe, policjanci podczas wciągania flagi państwowej
 • zdjęcie kolorowe, przemówienie komendanta powiatowego, w tle policjanci podczas apelu na tle budynku komendy
 • zdjęcie kolorowe, uczestnicy uroczystości
 • zdjęcie kolorowe, policjanci z gnieźnieńskiej komendy podczas apelu
 • zdjęcie kolorowe, policjanci podczas apelu na tle budynku komendy, przy mównicy komendant powiatowy
 • zdjęcie kolorowe uczestników apelu
 • młodzież klasy mundurowej, ubrani w czarne moro, podczas apelu
 • odsłonięcie tablicy pamiątkowej kom. Józefa Wróblewskiego przez policjantów, samorządowców i członków rodziny
 • zdjęcie kolorowe, biskup przemawia przy mównicy, w tle policjanci podczas apelu
 • zdjęcie kolorowe, biskup święci tablicę pamiątkową kom. Józefa Wróblewskiego
 • zdjęcie kolorowe, zastępca komendanta wojewódzkiego podczas wsadzania drzewa
 • zdjęcie kolorowe, starosta gnieźnieński podczas wsadzania drzewa
 • zdjęcie kolorowe, delegacja samorządowców podczas składania wiązanki pod tablicą pamiątkową kom. Józefa Wróblewskiego
 • zdjęcie kolorowe, delegacja rodziny kom. Józefa Wróblewskiego podczas składania wiązanki
 • zdjęcie kolorowe, Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji policjanci podczas apelu, w tle policjanci z gnieźnieńskiej komendy
 • zdjęcie kolorowe, zastępca komendanta wojewódzkiego podczas przemówienia, w tle policjanci z gnieźnieńskiej komendy podczas apelu
 • zdjęcie kolorowe, policjanci podczas apelu podczas przemówienia członków rodziny kom. Józefa Wróblewskiego
 • zdjęcie kolorowe, pamiątkowe rodziny kom. Józefa Wróblewskiego przy tablicy pamiątkowej
 • zdjęcie kolorowe, biskup podczas wpisu do księgi pamiątkowej
 • zdjęcie kolorowe, zastępca komendanta wojewódzkiego podczas wpisu do księgi pamiątkowej
 • zdjęcie kolorowe, dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji podczas wpisu do księgi pamiątkowej
 • zdjęcie kolorowe grupowe uczestników uroczystości
 • zdjęcie kolorowe gablota z wystawą zdjęć, pamiątek po kom. Józefie Wróblewskim
 • zdjęcie kolorowe pocztówki upamiętniającej kom. Józefa Wróblewskiego
Powrót na górę strony