KWP - Nowy Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP - Nowy Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu

Data publikacji 08.03.2019

Mł. insp. Adam Kachel objął stanowisko Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. Dotychczasowy dowódca – insp. Robert Kasprzyk kilka dni wcześniej objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu. Rozkaz personalny wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka.

Podczas uroczystej zbiórki w auli im. Wiktora Ludwikowskiego na terenie KWP w Poznaniu, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka wręczył rozkaz personalny o mianowaniu z dniem 8 marca br. na stanowisko Dowódcy Oddziału Prewencji w Poznaniu mł. insp. Adamowi Kachlowi.

Była to również okazja do podziękowania insp. Robertowi Kasprzykowi nowemu Komendantowi Miejskiemu Policji w Poznaniu za dotychczasową służbę na stanowisku Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu.

Komendant Mąka wyraził przekonanie, że nowy dowódca będzie dobrze prowadził jednostkę, podobnie jak to miało miejsce podczas służby na stanowisku pełniącego obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu.

Natomiast insp. Kasprzyk podziękował swoim dotychczasowym współpracownikom, w sposób szczególny swoim zastępcom, kadrze kierowniczej i pozostałym policjantom i pracownikom.

Nowy szef Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – mł. insp. Adam Kachel obejmując nowe stanowisko podkreślił, że to zaszczyt. Dodał, że dołoży wszelkich starań aby spełnić oczekiwania dotyczące dalszego funkcjonowania tej jednostki.

Nowo mianowany Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu mł. insp. Adam Kachel to doświadczony oficer. Służbę pełni od kwietnia 1992 roku. Przeszedł wszystkie szczeble policyjnej kariery, począwszy od stanowisk liniowych i stanowisk kierowniczych niższego szczebla. Był również m.in. Naczelnikiem WZM KMP w Poznaniu, Komendantem Komisariatu Policji na Grunwaldzie oraz I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu. Od 18 lipca 2018 roku pełnił obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu.

Maciej Święcichowski