Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP - Konferencja szkoleniowa „Zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego, a nowe kierunki zmian w prawie ochrony zabytków”

Data publikacji 25.01.2018

24 stycznia br. Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu, zorganizowali konferencję dotyczącą bezpieczeństwa zabytków. Konferencja odbyła się w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Adresowana była do policjantów, inspektorów ochrony zabytków, księży.

Konferencję otworzyli Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Jolanta Goszczyńska oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster.

W trakcie konferencji dr Wojciech Szafrański z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jednocześnie rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami, przedstawił zebranym nowe regulacje w zakresie kontroli obrotu zabytkami.

Uczestnicy konferencji z dużym zainteresowaniem wysłuchali również przedstawionego przez nadkomisarza dr Adama Grajewskiego, krajowego koordynatora do spraw przestępczości przeciwko zabytkom z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji w Warszawie wykładu dotyczącego roli Policji w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom. Dr Adam Grajewski przedstawił również bardzo ciekawą prezentację dotyczącą aspektów praktycznych pracy policjantów w tym obszarze.

Tematykę ochrony zabytków archeologicznych przed przestępczością przedstawił archeolog z Narodowego Instytutu Dziedzictwa Marcin Sabaciński.

Istotnym elementem konferencji była tematyka właściwego zabezpieczenia zabytków ruchomych a w szczególności ich znakowania.

Program znakowania zabytków ruchomych w województwie wielkopolskim zainicjowany został podpisaniem jego założeń przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z działaniami sprawców, przyczynami i sposobami włamań, metodami pokonywania zabezpieczeń i związanymi z tym możliwościami poprawy zabezpieczeń. Wykład poparty bardzo ciekawymi przykładami również z województwa wielkopolskiego przedstawił Olgierd Jakubowski z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W dniu konferencji prelegenci byli dostępni dla wszystkich zainteresowanych. Doradzali w sprawach związanych z zabytkami, odpowiadali na wiele pytań dotyczących praktycznych zagadnień w tym obszarze, dzielili się swoimi doświadczeniami, z których korzystali w szczególności zainteresowani bezpieczeństwem obiektów sakralnych oraz zabytków ruchomych.

Inicjatywa ta miała na celu zacieśnienie współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w województwie wielkopolskim.

Tylko przy szerokim współdziałaniu uczelni wyższych, osób duchownych, Policji, państwowych i diecezjalnych służb konserwatorskich oraz innych specjalistycznych instytucji można zmniejszać skalę zagrożeń i zapewnić dziedzictwu kulturowemu właściwy poziom ochrony, by cieszyło oczy następnych pokoleń.

 

 

Henryk Gabyelczyk/PG

  • 11 #1
  • 11 #2
  • 11 #3
  • 11 #4
  • 11 #5
  • 11 #6
  • 11 #7
  • 11 #8
Powrót na górę strony