Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Znicz 2019 - Policjant kieruje ruchem

Data publikacji 30.10.2019

Za kilka dni 1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych. Tradycyjnie w rejonach przycmentarnych zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, a na wielu skrzyżowaniach policjanci podejmą ręczne kierowanie ruchem. W związku z tym należy zwracać szczególną uwagę na znaki drogowe oraz stosować się do wszystkich poleceń policjantów. Przypominamy, że polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: 

„Art. 5. 
1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe. 

2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do je-go kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi. 

3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.”


Mając na uwadze doświadczenia ubiegłych lat oraz obserwacje zachowań kierujących podczas przejeżdżania skrzyżowań na których policjanci ręcznie kierują ruchem stwierdzić należy, że nie wszyscy kierujący i piesi potrafią właściwie odczytać i zastosować się do poleceń wydawanych przez osobę kierującą ruchem.

Zachęcamy do przypomnienia sobie co oznaczają sygnały podawane przez policjanta za pomocą postawy i ruchu rąk. 

NAJPROŚCIEJ PRZYRÓWNAĆ SYGNAŁY DAWANE PRZEZ POLICJANTA DO SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ:


Gdy policjant stoi PRZODEM LUB TYŁEM do naszego kierunku jazdy – to taką postawę można przyrównać do światła czerwonego – ZAKAZ WJAZDU NA SKRZYŻOWANIE,

Gdy policjant stoi BOKIEM do naszego kierunku jazdy – to taką postawę można przyrównać do światła zielonego– MOŻNA WJECHAĆ NA SKRZYŻOWANIE,

Gdy policjant stoi przodem, tyłem lub bokiem do naszego kierunku jazdy  z PODNIESIONĄ RĘKĄ – to taką postawę można przyrównać do światła żółtego – NIE MOŻNA WJECHAĆ NA SKRZYŻOWANIE, A POJAZDY KTÓRE WJECHAŁY MUSZĄ SKRZYŻOWANIE OPUŚCIĆ,


Podobnie zachować muszą się piesi: postawa policjanta BOKIEM do kierunku przejścia – IDŹ, PRZODEM LUB TYŁEM – STÓJ

Gdy policjant podnosi rękę do góry kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność, ponieważ za chwilę nastąpi zmiana kierunku ruchu.

 

Maciej Bednik/IL

 • światło zielone - jedź
 • światło zielone - ruch otwarty dla nadjeżdżających z prawej i lewej policjanta (2)
 • światło zielone - ruch otwarty dla nadjeżdżających z prawej i lewej policjanta (3)
 • światło zielone - ruch otwarty dla nadjeżdżających z prawej i lewej policjanta (4)
 • światło zielone - ruch otwarty dla nadjeżdżających z prawej i lewej policjanta
 • światło zielone - ruch otwarty dla nadjeżdżających z prawej i lewej strony policjanta; policjant wskazuje miejsce do zatrzymania się dla pojazdów nadjeżdżających z jego lewej strony z zamiarem skrętu w lewo
 • światło zielone dla jadących z lewej strony policjanta (prosto i w lewo), dla innych kierunków zakaz jazdy (2)
 • światło zielone dla jadących z lewej strony policjanta (prosto i w lewo), dla innych kierunków zakaz jazdy (3)
 • światło zielone dla jadących z lewej strony policjanta (prosto i w lewo), dla innych kierunków zakaz jazdy
 • światło zielone dla jadących z lewej strony policjanta; policjant dodatkowo wstrzymuje ruch z jego prawej strony
 • światło zielone dla jadących z prawej strony policjanta (prosto i w lewo), policjant dodatkowo wstrzymuje ruch z jego lewej strony (2)
 • światło zielone dla jadących z prawej strony policjanta (prosto i w lewo), policjant dodatkowo wstrzymuje ruch z jego lewej strony (2)
 • światło zielone dla jadących z prawej strony policjanta (prosto i w lewo), policjant dodatkowo wstrzymuje ruch z jego lewej strony
 • światło żółte - nastąpi zmiana kierunku jazdy (2)
 • światło żółte - nastąpi zmiana kierunku jazdy (2)
 • światło żółte - nastąpi zmiana kierunku jazdy (2)

Film 11

Pobierz plik 11 (format mp4 - rozmiar 10.42 MB)

Powrót na górę strony