Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Piła - Jak skutecznie pozbawiać sprawców "owoców" przestępstwa, czyli szkolenie z zakresu odzyskiwania mienia

Data publikacji 11.05.2017

W Komendzie Powiatowej w Pile odbyło się szkolenie z zakresu systemu odzyskiwania mienia. Zagadnienie odzyskiwania mienia i zabezpieczeń majątkowych wiąże się z jednym z ważniejszych elementów strategii wielkopolskiej Policji, którym jest dbanie o interes pokrzywdzonego w procesie karnym. W szkoleniu udział wzięli: Komendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Sebastian Cichocki, zaproszeni goście oraz policjanci.

W Komendzie Powiatowej Policji w Pile na zaproszenie jej szefa mł. insp. Sebastiana Cichockiego gościli na panelu szkoleniowym: Naczelnik Współpracy Krajowej Ministerstwa Finansów Wojciech Ryżowski oraz Radca Krajowego Biura Odzyskiwania Mienia w Polsce mł. insp. Piotr Trzciński z Komendy Głównej Policji. Jako niekwestionowani krajowi eksperci z obszaru szeroko rozumianego systemu odzyskiwania mienia w Polsce, kompleksowo i merytorycznie odnieśli się do nowych regulacji prawnych, które weszły 26 kwietnia br. związanych z tzw. konfiskatą rozszerzoną, większymi możliwościami prawnymi Policji w ustalaniu składników majątkowych sprawców przestępstw oraz zagadnieniami przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy” oraz współpracy organów ścigania z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Zagadnienie odzyskiwania mienia i zabezpieczeń majątkowych wiążą się z jednym z ważniejszych elementów strategii wielkopolskiej Policji, którym jest dbanie o interes pokrzywdzonego w procesie karnym. Przejawia się to między innymi w działaniach policyjnych zmierzających do korzystnego bilansowania zysków, czyli wartości dokonanych na rzecz pokrzywdzonych zabezpieczeń majątkowych i odzysków do wielkości strat i szkód spowodowanych przestępstwami.

Wskazane działania policyjne przy współpracy z prokuraturą wpisują się w aprobowany społecznie proces pozbawiania sprawców tzw. „owoców” przestępstwa, zlokalizowanych zarówno w kraju jak i poza jego granicami, stąd też szerokie zainteresowanie tym tematem także ze strony pilskiej Policji i zaproszonych gości, wśród których byli szefowie Prokuratury Rejonowej w Pile - Magdalena Roman i jej zastępca Bartłomiej Urban, Prokurator Rejonowy w Złotowie Sebastian Drewicz oraz Zastępca Prokuratora Rejonowego w Chodzieży Paweł Ciesielczyk, a także wykładowcy ze Szkoły Policji w Pile oraz policjanci specjalistycznej komórki organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu tj. Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia.

Żaneta Kowalska/IL

 

 

Powrót na górę strony