Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy Tomyśl - Spotkanie przedstawicieli władz gmin i powiatu

Data publikacji 10.02.2011
Wczoraj do nowotomyskiej komendy zjechali włodarze gmin i powiatu nowotomyskiego. Celem spotkania, którego inicjatorem był Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyślu mł. insp. Zbigniew Borowczyk, było zaprezentowanie efektów pracy policjantów garnizonu nowotomyskiego za ubiegły rok oraz wyznaczenie nowych kierunków wspólnej współpracy na 2011 rok w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Na spotkaniu poza szefem nowotomyskich policjantów z ramienia nowotomyskiej policji obecni byli również I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu nadkom. Jarosław Żurek, Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Sławomir Mikułko oraz Naczelnik Wydziału Kryminalnego podinsp. Krzysztof Nowak.  

Już od dawna samorządy ściśle współpracują z policją na rzecz bezpieczeństwa. Tak jest i w nowotomyskim powiecie. Policjanci garnizonu nowotomyskiego wielokrotnie mogli liczyć na wsparcie, w tym także finansowe, swoich działań ze strony samorządów lokalnych. Wszystkie te wspólne przedsięwzięcia zmierzały do osiągnięcia jednego celu jakim jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców całego nowotomyskiego powiatu. Owocna, wieloletnia współpraca przekłada się na osiągnięcie dobrych wyników pracy policjantów garnizonu nowotomyskiego. Tak
było i w 2010 roku.

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyślu mł. insp. Zbigniew Borowczyk chcąc zaprezentować wyniki osiągnięte przez policjantów garnizonu nowotomyskiego za 2010 rok oraz podziękować samorządom lokalnym za dotychczasową współpracę zaprosił włodarzy gminy i powiatu do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu.

img 3677
Spotkanie odbyło się wczoraj o 12 w sali narad. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wicestarosta Nowotomyski Józef Ast, Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Tomyśl Henryk Helwing, Zastępca Burmistrza Zbąszynia Danuta Brudło, Burmistrz Opalenicy Roman Maternik, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Piotr Długosz. Zgromadzonych gości powitał Komendant Powiatowy w Nowym Tomyślu mł. insp. Zbigniew Borowczyk.

Kolejnym punktem było przedstawienie i omówienie prezentacji multimedialnych obrazujących wyniki poszczególnych pionów nie tylko całościowo, ale także z rozbiciem na poszczególne gminy. Pierwsze wystąpienie zainaugurował Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Sławomir Mikułko, który omówił dziedzinę prewencyjną i ruchu drogowego. Pion kryminalny, począwszy od zagadnień liczbowych dotyczących popełnionych przestępstw, poprzez działania wykrywacze wydziału omówił Naczelnik Wydziału Kryminalnego podinsp. Krzysztof Nowak.

img 3679
Później głos zabrał szef nowotomyskich policjantów mł. insp. Zbigniew Borowczyk, który w swojej krótkiej wypowiedzi wyraził wdzięczność za troskę i nieustanne wsparcie finansowe samorządów na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Podkreślił także, że w osiągnięciu tak dobrych wyników miały też swój udział samorządy lokalne, na pomoc których policjanci z nowotomyskiego powiatu zawsze mogli liczyć. Komendant podziękował władzom za dotychczasową pomoc i prosił o dalszą owocną współpracę, która jak wiemy przekłada się na osiągnięcie wspólnego celu jakim jest wzrost bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.
 
Następnie Wicestarosta Nowotomyski Józef Ast podziękował za ciężką i trudną służbę dla społeczeństwa wszystkim funkcjonariuszom, życząc, aby ich wysokie wyniki pracy, procentowały w tym roku i w kolejnych latach.

img 3680

Spotkanie było również okazją do wyznaczenia nowych kierunków współpracy na 2011 rok. Pierwsze wspólne decyzje już zapadły. Doszło do podpisania porozumienia między Komendantem Powiatowym Policji w Nowym Tomyślu mł. insp. Zbigniewem Borowczykiem, a Burmistrzem Nowego Tomyśla Henrykiem Helwingiem w sprawie stosowania blokad na koła. Już niebawem urządzenia te znajdą się na kołach wszystkich tych użytkowników  dróg, którzy nieprawidłowo parkują swoje samochody. Nie mają oni co liczyć na uniknięcie kary nawet kiedy w miejscu niedozwolonym zaparkują pojazd na "dosłownie chwilę". Reakcja będzie natychmiastowa, co można już od jakiegoś czasu zauważyć. Jest to możliwe dzięki zatrudnieniu pracownika do obsługi monitoringu, który codziennie obserwuje Nowy Tomyśl przez rozmieszczone na mieście kamery.

img 3682
img 3683
nabr 017
Powrót na górę strony