Kierownictwo KWP w Poznaniu - Kierownictwo - Policja Wielkopolska

Kierownictwo

Kierownictwo KWP w Poznaniu


 
 

komendant Piotr Maka 

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu
insp. Piotr Mąka

Sekretariat:     47 77 131 10 / 61 841 31 10
Fax:                 47 77 131 65 / 61 841 31 65

 p.o. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
insp. Sławomir Piekut

Sekretariat:      47 77 131 20 / 61 841 31 20
Fax:                 47 77 131 66 / 61 841 31 66
 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
insp. Rafał Pawłowski

Sekretariat:      47 77 131 20 / 61 841 31 20
Fax:                 47 77 131 66 / 61 841 31 66
 

 

insp konrad chmielewski

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
insp. Konrad Chmielewski

Sekretariat:      47 77 131 40 / 61 841 31 40
Fax:                 47 77 131 68 / 61 841 31 68