Jak zostać członkiem IPA Region Poznań - Region Poznań - Policja Wielkopolska

Region Poznań

Jak zostać członkiem IPA Region Poznań

logo intWarunki wstąpienia do IPA

Deklaracja (pobierz)

Chętni, którzy chcą być członkami Regionu IPA Poznań, wypełnioną deklarację wraz z kwotą 100 złotych (65 zł znaczek + 35 zł wpisowe) i swoim zdjęciem, mogą przekazać kol. Witkowi Drzażdżyńskiemu (KWP Poznań) - 061 84 136-64  lub kol. Hannie Wachowiak (KWP Poznań) - 061 84 137-98.
Praca w Policji