K O M U N I K A T !!!! - Ogłoszenia - Policja Wielkopolska

Ogłoszenia

K O M U N I K A T !!!!

Trwa nabór na wyjazd na seminarium IPA do Gimborn. Poszukujemy zarówno uczestników jak i prelegentów. Tegoroczne seminarium odbędzie się pomiędzy 20 a 24 maja 2019 roku.

 

K O M U N I K A T !!!!

 

UWAGA !!!

 

Trwa nabór na wyjazd na seminarium IPA do Gimborn. Poszukujemy zarówno uczestników jak i prelegentów. Tegoroczne seminarium odbędzie się pomiędzy 20 a 24 maja 2019 roku.

 

Tematy tegorocznego seminarium:

Przestępczość transgraniczna, przykład: handel ludźmi – zadania i możliwości współpracy transgranicznej dla Policji.


Celem spotkania jest aktualna informacja o obecnych formach handlu ludźmi  do Polski i Niemiec. Przeanalizowane zostaną warunki życia ofiar handlu ludźmi w ich ojczystych krajach oraz w krajach docelowych  oraz przedstawione metody i kierunki ich przerzucania do Europy i w ramach Europy. Ponadto będą ukazane i przedyskutowane na bazie wybranych przykładów możliwości ich ścigania przez Policję, a także możliwości w zakresie współpracy transgranicznej. 

 

Servo per amikeco

 

Zainteresowanych proszę o kontakt
z Przewodniczącym Regionu IPA Poznań kol. Witoldem Drzażdżyńskim / KWP Poznań, pok. 336, tel. 136-64 /