Święta Cecylka 2015 - Chór KWP - Policja Wielkopolska

Święta Cecylka 2015


DSC 2737aW dniu 23 listopada 2015 r. odbyła się uroczysta próba z okazji Świętej Cecylki. Obecni byli zaproszeni goście: Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Konrad Chmielewski, N-k Wydziału Komunikacji Społecznej mł. insp. Tomasz Węcławiak, Przewodniczący NSZZP podinsp. Andrzej Szary, Pan prof. Antoni Grochowalski, Ks. Prałat Stefan Komorowski, Wicepresez Stowarzyszenia Przyjaciół i członków chóru KWP nadkom. w st.sp. Roman Piechura. Próba była bardzo uroczysta ponieważ oprócz przemówień i śpiewów Pan przewodniczący NSZZP podinsp. Andrzej Szary wraz z Z-cą KWP mł. insp. Konradem Chmielewskim odznaczyli chórzystów, którzy wcześniej niemogli uczestniczyć w uroczystej gali 25 lecia NSZZP.