Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 1 (30) 2017 - Dla policjantów - Policja Wielkopolska

Dla policjantów

Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 1 (30) 2017

W numerze m.in. Działalność dydaktyczna Szkoły Policji w Pile w 2016 roku, O zasadach pobierania materiału porównawczego do badań pisma ręcznego raz jeszcze oraz Co z tym CEPOL-em?

Informacyjny Serwis Policyjny