„ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!” - Dla policjantów - Policja Wielkopolska

Dla policjantów

„ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!”

Policja wspólnie z Konferencją Episkopatu Polski oraz Polską Radą Ekumeniczną przygotowała akcję informacyjno-edukacyjną pod nazwą „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!”, skierowaną do pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Informacyjny Serwis Policyjny