Dla policjantów

Konkurs MSWiA na najlepszą pracę dyplomową lub rozprawę doktorską na temat polskiej Policji Państwowej

Posiadasz lub ubiegasz się o tytuł licencjata, magistra albo doktora na polskiej uczelni? Interesujesz się historią? Weź udział w ogłoszonym przez ministra SWiA Mariusza Błaszczaka konkursie prac na temat polskiej Policji Państwowej w XX-leciu międzywojennym. Do wygrania nagrody pieniężne.

Informacyjny Serwis Policyjny