Mł. insp. dr Marek Fałdowski nowym Komendantem-Rektorem WSPol - Dla policjantów - Policja Wielkopolska

Dla policjantów

Mł. insp. dr Marek Fałdowski nowym Komendantem-Rektorem WSPol

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się wprowadzenie na stanowisko Komendanta-Rektora WSPol. Nowym szefem policyjnej Uczelni został mł. insp. dr Marek Fałdowski. Wprowadzenia dokonał przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Andrzej Sprycha w obecności nadinspektora Jana Lacha – Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

 

Informacyjny Serwis Policyjny