Dla policjantów

Nowe zarządzenie w sprawie uprawnień do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych

Od połowy marca 2012 roku zacznie obowiązywać Zarządzenie nr 111 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2012r. Nowy akt prawny reguluje kwestię uprawnień do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

czytaj więcej