Dla policjantów

Orzecznictwo w sprawach policyjnych: zaskarżalność opinii służbowych

Na postanowienia właściwych organów odwoławczych o utrzymaniu w mocy zaskarżonej przez funkcjonariusza opinii służbowej, nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Choć faktycznie taka opinia może rzutować na sytuację osobistą, majątkową i zawodową policjanta.

czytaj więcej