Badanie na żądanie - w uzasadnionych przypadkach - Dla policjantów - Policja Wielkopolska

Dla policjantów

Badanie na żądanie - w uzasadnionych przypadkach

I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski w piśmie skierowanym do szefów garnizonów i szkół Policji przypomniał, że w uzasadnionym przypadkach przeprowadzenie badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu na prośbę obywatela jest realizacją ustawowego zdania Policji, polegającego na inicjowaniu i organizowaniu działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym.

czytaj więcej