PAŹDZIERNIK 2016 - Statystyka - Policja Wielkopolska

Statystyka

PAŹDZIERNIK 2016

PRZYCZYNY ZDARZEŃ DROGOWYCH

Najczęstsze przyczyny zdarzeń na ogólną liczbę 3.460 to:
ze strony kierujących m.in:
• nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 654 zdarzeń,
• niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 532 zdarzeń,
• niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 519 zdarzeń,

ze strony pieszych m.in.:
• nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem – 22 zdarzenia,
• nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody – 4 zdarzenia
• chodzenie nieprawidłową stroną drogi –3 zdarzenia.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W październiku br. policjanci ruchu drogowego ujawnili na terenie województwa 417 nietrzeźwych kierujących pojazdami, w tym 222 przestępstwa z art. 178a § 1 kk.
Ponadto nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego byli sprawcami łącznie 47 wypadków i kolizji drogowych.

Dane na 08.11..2016r.