WRZESIEŃ 2016 - Statystyka - Policja Wielkopolska

Statystyka

WRZESIEŃ 2016

PRZYCZYNY ZDARZEŃ DROGOWYCH

Najczęstsze przyczyny zdarzeń na ogólną liczbę 2.903 to:
ze strony kierujących m.in:
• nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 589 zdarzeń,
• niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 511 zdarzeń,
• niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 327 zdarzeń,

ze strony pieszych m.in.:
• nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem – 22 zdarzenia,
• chodzenie nieprawidłową stroną drogi –2 zdarzenia.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

We wrześniu br. policjanci ruchu drogowego ujawnili na terenie województwa 493 nietrzeźwych kierujących pojazdami, w tym 145 przestępstw z art. 178a § 1 kk.
Ponadto nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego byli sprawcami łącznie 47 wypadków i kolizji drogowych.

Dane na 10.10.2016r.