LIPIEC 2016 - Statystyka - Policja Wielkopolska

Statystyka

LIPIEC 2016

PRZYCZYNY ZDARZEŃ DROGOWYCH

Najczęstsze przyczyny zdarzeń na ogólną liczbę 2.845 to:
ze strony kierujących m.in:
• nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 537 zdarzeń,
• niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 421 zdarzeń,
• niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 435 zdarzeń,

ze strony pieszych :
• nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem – 9 zdarzeń,
• przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym –5 zdarzeń.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W lipcu br. policjanci ruchu drogowego ujawnili na terenie województwa 795 nietrzeźwych kierujących pojazdami, w tym 262 przestępstwa z art. 178a § 1 kk.
Ponadto nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego byli sprawcami łącznie 51 wypadków i kolizji drogowych.

Dane na 09.07.2016r.