STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM - Statystyka - Policja Wielkopolska

Statystyka

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 
                                   2014                                    2015                            2016

Liczba wypadków drogowych
 
                                     170                                    179                                143

 

Liczba osób zabitych

                                     22                                        12                                  13

 

Liczba osób rannych

                                     208                                     206                                165

 

Liczba kolizji drogowych

                                    2303                                   2368                               2173

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w styczniu br. to:
- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu               – 588 zdarzeń,
- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu                           – 378 zdarzeń,
- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami  – 244 zdarzenia.


NIETRZEŹWI KIEROWCY

            W styczniu br. policjanci ruchu drogowego ujawnili na terenie województwa 270 nietrzeźwych kierujących pojazdami, w tym 149 przestępstw  z art. 178a § 1 kk.
Ponadto nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 30 wypadków i kolizji drogowych.


SPRAWCY

            Kierujący spowodowali 1.936 zdarzeń, w tym m.in. kierujący samochodami osobowymi 1.514 zdarzeń,  kierujący samochodami ciężarowymi -253 zdarzenia, rowerzyści – 4 zdarzenia.  Piesi uczestnicy ruchu drogowego spowodowali 24 zdarzenia drogowe.


OFIARY

            W styczniu br. w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym zginęli:
- pieszy uczestnik ruchu – 4
- kierujący samochodem osobowym – 9.

 

 
dane na dzień 08.02.2016r.