STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2015 ROKU - Statystyka - Policja Wielkopolska

Statystyka

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2015 ROKU

Liczba wypadków drogowych 2013 2014 2015
W bieżącym miesiącu 259 215 225
Od początku roku 1534 1527 1424

Liczba kolizji drogowych 2013 2014 2015
W bieżącym miesiącu 2305 2313 2212
Od początku roku 19789 18436 18607

Ilość osób rannych 2013 2014 2015
W bieżącym miesiącu 294 275 258
Od początku roku 1828 1815 1663

Ilość osób zabitych 2013 2014 2015
W bieżącym miesiącu 30 28 26
Od początku roku 158 177 149

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w sierpniu br. to:
• nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 509 zdarzeń,
• niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 351zdarzeń,
• niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 304 zdarzenia.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W sierpniu br. policjanci ruchu drogowego ujawnili na terenie województwa 598 nietrzeźwych kierujących pojazdami, w tym 246 przestępstw z art. 178a § 1 kk.
Ponadto nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 44 wypadków i kolizji drogowych.

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 1.441 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi - 221 zdarzeń, motocykliści - 49 zdarzeń, motorowerzyści – 41 zdarzeń, rowerzyści – 63 zdarzenia. Piesi uczestnicy ruchu drogowego spowodowali 24 zdarzenia drogowych.

OFIARY

W sierpniu br. w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym zginęli:
• użytkownicy samochodów osobowych – 13,
• piesi -6,
• użytkownicy motocykli- 5
• użytkownicy motorowerów -1.,
• użytkownicy rowerów – 1.

Dane na dzień 7.09..2015r.