Struktura Wydziału - Policja Wielkopolska

Struktura Wydziału

Struktura Wydziału


Naczelnik Wydziału Prewencji – podinsp. Maciej Purol

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji – nadkom. Paweł Kolendowicz

tel. 061 841 20 50

Zespół ds. Organizacji Służby
 
Zespół ds. Profilaktyki Społecznej

Zespół ds. Wykroczeń i Dzielnicowych


Dane teleadresowe:

WYDZIAŁ PREWENCJI
KWP w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-813 Poznań


tel. 061 841 20 50
fax. 061 841 40 21