>> Bezpieczeństwo w domu - Porady Prewencyjne - Policja Wielkopolska

Porady Prewencyjne

>> Bezpieczeństwo w domu


Choć w Polsce nie ma żadnej podstawy prawnej normującej kwestię od kiedy dziecko może zostać samo w domu, Kodeks wykroczeń stanowi, że pozostawienie dziecka do lat 7 w okolicznościach niebezpiecznych dla jego zdrowia podlega karze grzywny lub karze nagany. W praktyce przyjmuje się, że samo może zostać tylko dziecko dojrzałe i odpowiedzialne.


Przygotuj dziecko do samodzielnego przebywania w domu.

Przede wszystkim nie zostawiaj go od razu na kilka godzin. Zacznij od krótkiego wyjścia do sklepu, a potem wydłużaj ten czas w zależności od zachowania dziecka.

Drogi Rodzicu pamiętaj by:

  • dziecko wiedziało na ile dokładnie zostanie samo;
  • uświadomić dziecko o zagrożeniach wynikających z niektórych sytuacji np. otworzenie drzwi, otworzenie drzwi na klatkę domofonem, rozmowa przez drzwi, lub telefon z nieznajomym;
  • nauczyć dziecko proszenia o pomoc w razie niebezpieczeństwa np. dziecko od razu dzwoni do Rodziców, dziadków, lub do odpowiednich służb,
  • w widocznym miejscu w domu powieś listę ważnych telefonów,
  • nauczyć dziecko jakie zagrożenia wyniknąć mogą z zabawy kuchenką, wodą, wspinania na meble, lub okna;
  • samemu dokładnie schować wszystkie niebezpieczne dla dziecka przedmioty np. lekarstwa, środki dezynfekcji, niektóre kosmetyki, żyletki, zapałki itp.;
  • przed Waszym wyjściem ustal dokładnie co dziecko będzie robić, a jeśli dotrzyma obietnicy koniecznie je za to pochwal.