>> Uzależnienie od komputera - Porady Prewencyjne - Policja Wielkopolska

Porady Prewencyjne

>> Uzależnienie od komputera


Komputer
może być niekończącym się źródłem radości, ale też przyczyną wielu niebezpiecznych sytuacji i problemów. Szczególnie gdy chodzi o najmłodszych użytkowników. Spędzanie długiego czasu przed komputerem może bowiem doprowadzić do pogorszenia zdrowia, stanu psychicznego i relacji międzyludzkich. Dlatego bardzo ważna jest obserwacja dziecka, rozmowa oraz narzucenie pewnych zasad i ograniczeń.

 

Pierwsze objawy uzależnienia od komputera:

 • Potrzeba korzystania z komputera/Internetu przez dłuższy czas – nawet bezcelowa
 • Markotność i przygnębienie na skutek niemożności korzystania z komputera/Internetu
 • Zaniedbywanie nauki i wszelkich form aktywności z powodu spędzania długiego czasu przed komputerem
 • Brak czasu na spotkania z przyjaciółmi a nawet zjedzenia posiłku z powodu korzystania z komputera/Internetu
 • Oszukiwanie i szukanie wymówek mających na celu ciągłe korzystanie z komputera/Internetu

 

Konsekwencje uzależnienia od komputera:

 • Pogorszenie ogólnego stanu zdrowia dziecka.
 • Zmiany w psychice dziecka - huśtawka nastrojów, kłopoty z koncentracją i logicznym myśleniem, zaburzenie hierarchii wartości.
 • Skutki społeczne - ucieczka przed światem realnym, zachwyt i emocje wynikające z przeżyć w świecie wirtualnym, zaburzenie więzi uczuciowej z osobami z najbliższego otoczenia, ograniczanie kontaktów z rówieśnikami, brak jakichkolwiek zainteresowań niezwiązanych z komputerem i Internetem.

 

Co zrobić, aby dziecko nie uzależniło się od komputera?

1.      Rodzice muszą jasno określić ile czasu dziecko może spędzić przed komputerem i z jakich stron internetowych może korzystać (1-3 godziny dziennie w zależności od wieku to wystarczające maksimum).

2.      Należy dbać o to, by dziecko nie zaniedbywało lub nie rezygnowało przede wszystkim z posiłków; ale też z zabawy, ruchu na świeżym powietrzu, spotkań z przyjaciółmi czy snu na korzyść gier komputerowych lub Internetu.

3.      Rodzice muszą wymagać od dzieci przestrzegania zasad i wypełniania obowiązków. Jeśli dziecko odrobi lekcje; posprząta swój pokój; wyprowadzi psa na spacer, itp.; wówczas będzie mogło skorzystać z komputera/Internetu przez określony czas.

4.      Opiekunowie muszą organizować dzieciom czas w taki sposób, by jak najmniej myślały o komputerze i Internecie. Oczywiście komputer jest niezbędny w dzisiejszych czasach do nauki jak i rozrywki, ale trzeba umieć korzystać z tego dobrodziejstwa w sposób rozsądny.


Zasady wspomagające prawidłowe korzystanie z Internetu

 1. usytuować komputer w miejscu uniemożliwiającym izolowanie się od otoczenia,
 2. korzystać z komputera w obecności innych osób,
 3. zmieniać pory korzystania z Internetu (komputera) oraz robić przerwy,
 4. odnotowywać codziennie swoje wszystkie aktywności (w tym czas spędzany przy komputerze),
 5. rozmawiać z bliskimi i znajomymi,
 6. wykonywać ćwiczenia fizyczne,
 7. robić stopniowo coraz dłuższe przerwy w korzystaniu z Internetu (komputera),
 8. starać się kontrolować swoje myśli dotyczące Internetu,
 9. stosować techniki relaksacyjne.
 10. zmienić rytmu korzystania z sieci – więcej krótszych sesji.