>> Alkohol i narkotyki - zagrożenia - Porady Prewencyjne - Policja Wielkopolska

Porady Prewencyjne

>> Alkohol i narkotyki - zagrożenia


Potrzeba bycia akceptowanym i chęć przynależenia do grupy rówieśniczej staje się coraz silniejsza wraz z dorastaniem. Sam fakt bycia w grupie, jest niezwykle wzmacniający dla dorastającego człowieka, nawet jeśli grupa odniesienia realizuje wartości negatywne, to bardzo trudno jest je odrzucić. Młody człowiek łatwo ulega wpływom i chętnie próbuje nowych rzeczy.

 

ALKOHOL

Skutki picia alkoholu:
- alkohol upośledza rozwój fizyczny, uszkadza mózg, wątrobę,
- negatywnie wpływa na uczenie się i zapamiętywanie,
- może prowadzić do przestępczości,
- toruje drogę narkotykom,
- utrudnia rozwój uczuciowy.

Jakie są powody sięgania przez młodych ludzi po alkohol:
- ciekawość, skojarzenie z dobrą zabawą,

- poczucie, że dziecko staje się dorosłe,
- alkohol ułatwia kontakty, daje akceptację grupy, zabija nudę,
- smakuje lepiej, bo jest owocem zakazanym.
W związku z tym, że dla naszego nastolatka zdrowie nie jest znaczącą kategorią – rozmowa
o alkoholu i narkotykach powinna raczej dotyczyć wolności, autonomii, niezależności człowieka, a nie podkreślać ,,rujnujesz sobie zdrowie”. Domowa profilaktyka to także postawa dorosłego, ważne jest, żeby podkreślić fakt, że alkohol i narkotyki dają iluzję radości, iluzję przyjemności, iluzję szczęścia.

 

Drodzy Rodzice:

 • ustalcie z dzieckiem jasne zasady dotyczące alkoholu. Zakaz ten wynika z Waszej miłości i troski o jego dobro. Powiedzcie także jakie będą konsekwencje złamania tych zasad.
 • uświadomcie dziecku, że powtarzające się picie alkoholu, w ilościach nieszkodliwych dla dorosłych, nie jest dla młodego organizmu obojętne. Zaburza ono zdolność uczenia się, zapamiętywania i logicznego myślenia. Jest źródłem trudności w nauce, może pokrzyżować plany życiowe oraz zniszczyć karierę zawodową.
 • porozmawiajcie z dzieckiem o tym, jak ma sobie radzić z presją rówieśników namawiających do picia alkoholu, podsuńcie mu kilka pomysłów na skuteczne odmawianie.
 • nie częstujcie i nie proponujcie dziecku alkoholu, bo będzie trudno wytłumaczyć mu później, że szkodzi on zdrowiu, nie uczcie dziecka, że jedyną formą obchodzenia uroczystości rodzinnych jest spotkanie przy alkoholu.
 • uzależnienie może dotyczyć każdego, na oddziały odwykowe trafiają często pacjenci małoletni.
 • jeżeli zauważycie, że Wasze dziecko ma problem z alkoholem, tj. zaczyna pić w sposób niekontrolowany, nie zatajajcie tego.
 • dyskretnie obserwujcie dziecko po powrocie ze szkoły, od kolegi – jego reakcje, zapach z ust. Zwracajcie uwagę na przyniesione do domu butelki, puszki po piwie i inne opakowania.
 • najważniejsze – przede wszystkim rozmawiajcie z dzieckiem, poświęcajcie mu swój czas, aby nie szukało ucieczki od własnych trosk i problemów w substancjach sztucznie zmieniających jego nastrój.
 

 

NARKOTYKI

 

Co to jest narkomania? - stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich.


Nie zostanie narkomanem dziecko, jeśli:
• czuje silne więzi z rodziną i zna swoją wartość,
• umie myśleć samodzielnie, nie ulega wpływom otoczenia,
• jest twórcze, rozwija swoje zainteresowania,
• jego rodzina ma jasno sprecyzowane stanowisko dotyczące szkodliwości zażywania
narkotyków i innych używek.
• ma kolegów, których rodzice jasno stawiają sprawę narkomanii.

 

Powody dla których dzieci sięgają po narkotyki:
• Chęć odurzenia się -  z nudy, z ciekawości, z chęci przeżycia przyjemnych wrażeń.
• Wpływ grupy rówieśniczej - dzieci nie przeciwstawiają się presji rówieśniczego środowiska, gdy pragną być zaakceptowane. Zażywanie narkotyku jest niską ceną za wejście w grupę.
• Młodzieżowa chęć buntu.
• Ucieczka od problemów zewnętrznych oraz wewnętrznych.

•  Naśladownictwo.

 

Co powinno nas zaniepokoić, czyli sygnały ostrzegawcze.
• zaczerwienione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice,
• nadmierna aktywność/ nagła senność, zmienność nastrojów, wybuchy agresji, wesołkowatość,
• znikanie dziecka, wychodzenie z domu o różnych porach (nawet późnych) nagłe wyjścia,
• akcesoria: bibułki, słomki, tabletki, torebki z proszkiem, strzykawki, kapsułki, zakraplacze, proszki,
• pogarszanie się ocen, wagary,
• ginięcie pieniędzy albo przedmiotów z domu,
• tajemnicze, krótkie telefony, nowi znajomi, unikanie rozmów z rodzicami, kłamstwa,
• rysunki, napisy związane z narkotykami,
• brak / przypływ apetytu, bierność, zanik zainteresowań,
• wychudzenie, kaszel, katar.DOPALACZE

 

Część substancji, z których wytwarza się dopalacze, zostało już wpisanych na listę środków zakazanych. Jak twierdzą specjaliści, niektóre z nich mogą być silnie uzależniające. Jednak na rynku są jeszcze takie substancje, które nie zostały zapisane w przepisach zakazujących ich wykorzystywania. W wielu przypadkach sugeruje się, że środki te powodują euforię i radość. To nieprawda. Zamiast zadowolenia i luzu pojawia się senność, ból głowy, wymioty, nadpobudliwość, co często wymaga pomocy lekarskiej czy nawet kilkudniowego pobytu w szpitalu.

 

PIGUŁKA GWAŁTU

 

Pigułka gwałtu (inaczej GHB) służy do obezwładnienia niczego nieświadomej ofiary i jej seksualnego wykorzystania. Najczęściej wrzucana jest do drinków na imprezach. Ofiara nic nie pamięta i nie wie, co się z nią działo przez ostatnie godziny.

objawy po zażyciu GHB

 • bardzo płytki oddech
 • wymioty
 • bradykardia (spowolnienie akcji serca)
 • ruchy mimowolne
 • oczopląs
 • drgawki
 • brak reakcji źrenic na światło
 • śpiączka
W skrajnych przypadkach przedawkowanie GHB może skończyć się śmiertelnym zatruciem.


Pigułka gwałtu: jak nie stać się ofiarą?

 • nie chodź sama na imprezy, unikaj wyludnionych i ciemnych miejsc
 • nie pozostawiaj na imprezie otwartego napoju bez opieki
 • zachowaj umiar w piciu alkoholu
 • jeśli źle się poczujesz zwróć się o pomoc do zaufanej osoby lub ochroniarza
Przygotujmy się na to, że nasze dzieci będą częstowane alkoholem i narkotykami. Często nie będą umiały albo nie będą chciały odmówić. Sprzymierzeńcem w walce z tymi zagrożeniami jest wiedza o nich. Rozmawiajmy więc z naszymi dziećmi o uzależnieniach, ustalmy granice, zasady zachowania w naszych domach.