>> Stres szkolny - Porady Prewencyjne - Policja Wielkopolska

Porady Prewencyjne

>> Stres szkolny


Życie szkolne pełne jest sytuacji stresowych:

- klasówka, sprawdzian, czytanie przy całej klasie, odpowiedź na pytania nauczyciela czy strach przed oceną,

-  przeciążenie nauką, wadliwe ocenianie, zbyt czasochłonne prace domowe ucznia.

 

Często w pogoni za efektami dydaktycznymi nikną nauczycielom z pola widzenia podstawowe potrzeby dziecka, a co szczególnie ważne - jego prawo do radości. Nieustanne niepowodzenia mogą również stać się przyczyną stresu, a nawet całkowitej niechęci do szkoły.

Krzyk i zdenerwowanie nauczyciela zakłócają spokój i dziecko może przeżywać lęk przed nauczycielem, który przejawia postawę rygorystyczną i wymagającą.

Przyczyną stresu u dzieci może być również  hałas i rozgardiasz na przerwach oraz lęk przed kolegami ze starszej klasy.

 

Stres szkolny może objawiać się w różnych formach, czego przykładem mogą to być: agresja, bądź ucieczka. 


Jak temu zapobiegać?
 

1)      Staraj się zaspokajać potrzeby dziecka, a nie tylko realizować program.

2)      Spraw by dziecko czuło się w szkole bezpiecznie oraz wierzyło we własne siły.

3)      Trzeba stwarzać sytuacje dające taką okazję „aby każde dziecko mogło przeżyć sukces”.

4)      Należy starać się jak najdokładniej poznać poziom rozwoju dziecka i jego możliwości.

5)      Należy stosować w procesie nauczania i wychowania zasadę indywidualizacji.

6)      Trzeba budzić zainteresowanie tokiem lekcji, dostrzegać pozytywne wartości - tzw. „plusy” - nawet u słabych uczniów.

 

Pokonaj stres!

Po pierwsze - ustal przyczyny, zastanów się podczas których sytuacji odczuwasz strach, lęk lub presję.

Po drugie – nie zwlekaj! Nie dopuść do sytuacji, w której Twoje problemy będą narastać, a stres będzie się pogłębiać. Jeżeli wiesz, że nie poradzisz sobie sam – zwróć się o pomoc do zaufanych osób np. rodziców, opiekuna czy kolegi.