>> Bezpieczeństwo dzieci podczas drogi do szkoły - Porady Prewencyjne - Policja Wielkopolska

Porady Prewencyjne

>> Bezpieczeństwo dzieci podczas drogi do szkoły


Drogi rodzicu! Decydujesz się na samodzielną podróż swojego dziecka do szkoły?
Pamiętaj o kilku podstawowych zasadach:


Ø  Przez kilka pierwszych tygodni nauki rodzic powinien odprowadzać dziecko do szkoły pokazując mu najbezpieczniejszą trasę. Należy się upewnić, że nasz maluch zna i potrafi bezpiecznie pokonać drogę do szkoły. Zastanów się, czy lepszą drogą dla Twojego dziecka nie będzie ta dłuższa i okrężna, ale za to z dobrze oświetlona i z przejściami z sygnalizacją świetlną.

Ø  Dziecko na drodze musi być widoczne. Dlatego najlepiej, aby miało ubrania w jasnych kolorach oraz posiadało specjalną opaskę odblaskową. Dodatkowe odblaski powinny być również umieszczone na tornistrze.

Ø  Ustal z dzieckiem godziny wyjścia do szkoły oraz godziny powrotów z niej, warunki i sposoby wzajemnego kontaktowania się w nagłych wypadkach (wyposażcie dziecko w numer telefonu do siebie do pracy).

Ø  Sprawdź i oceń, jak Wasze dziecko radzi sobie z samodzielnym otwieraniem i zamykaniem mieszkania.

Ø  Zadbaj o właściwe przechowywanie przez dzieci kluczy.

Ø  Nie pozwalaj nosić dzieciom większych kwot pieniędzy do szkoły oraz innych wartościowych przedmiotów.

Ø  Naucz swoje dziecko rozsądnej nieufności w stosunku do osób obcych, aby nigdy nie korzystało z oferowanej przejażdżki z nieznajomym, poczęstunku, czy prezentu.

Ø  Uświadom swoje dziecko, iż w sytuacji zagrożenia nie powinno wstydzić się zwracania o pomoc oraz korzystania  (w uzasadnionych przypadkach) z ważnych numerów telefonów (policja, pogotowie, straż).

Ø  Zawsze – bez wahania reaguj na sytuacje, kiedy Waszemu dziecku stało się coś złego – kiedy mu grożono, zastraszano je, okradziono lub pobito. W takiej sytuacji niezwłocznie powiadomcie dyrekcję szkoły oraz Policję.

Pamiętaj!
~ Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.