KWP - „Dwie strony sieci” na Dworcu Głównym PKP w Poznaniu - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

KWP - „Dwie strony sieci” na Dworcu Głównym PKP w Poznaniu

Data publikacji 20.06.2017

W ramach programu profilaktycznego „Dwie strony sieci” Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zorganizował akcję prewencyjno – edukacyjną, która odbyła się w hali głównej Dworca Głównego PKP w Poznaniu.

Akcja „Dwie strony sieci” miała na celu przedstawienie zarówno młodzieży i dorosłym jak wiele zalet, ale też i niebezpieczeństw, czyha na młodych ludzi korzystających z sieci Internet, poprzez wskazanie profilaktycznych rozwiązań - zapewnienie im bezpieczeństwa w sieci, pokazanie jak umiejętnie się po niej poruszać i jak postępować, aby nie stać się ofiarą czy też nie łamać prawa.

Policjanci przekazali wiedzę dotycząca zjawiska cyberprzestępczości, sposobów jego rozpoznawania i radzenia sobie z nim w życiu codziennym. Wskazywali sposoby uświadamiania dzieciom i młodzieży zalet, ale też wad beztroskiego i nieodpowiedzialnego korzystania z sieci Internet. Policjanci w ramach akcji rozdawali podróżnym, zarówno młodzieży i dorosłym poradniki prewencyjne „Cyberprzemoc”, a także dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.

Ponadto policjanci w ramach działań w środowisku lokalnym poruszali problematykę związaną z zagrożeniami zażywania narkotyków i tzw. „dopalaczy” a także przemocą rówieśniczą i domową,

 

 

Ewalina Tanaś/PG

 • 11 #1
 • 11 #2
 • 11 #3
 • 11 #4
 • 11 #5
 • 11 #6
 • 11 #7
 • 11 #8
 • 11 #9
 • 11 #10
 • 11 #11
 • 11 #12
Praca w Policji