KWP - "Bezpiecznie to wiedzieć i znać" - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP - "Bezpiecznie to wiedzieć i znać"

Data publikacji 07.06.2019

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wraz z młodzieżą zakończyli kolejny etap programu profilaktycznego „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”. W ramach projektu uczestnicy wykonali prace plastyczne oraz przygotowali spot multimedialny na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wręczenie nagród laureatom odbyło się podczas uroczystej gali w poznańskim Multikinie. Współorganizatorem programu jest Fundacja Santander, a jej wolontariusze byli bardzo zaangażowani w organizację uroczystej gali finałowej.

Policjanci z Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, mając na względzie konieczność wzmacniania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wdrożyli program „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”. Jest on skoncentrowany na budowaniu świadomości i pogłębianiu prawidłowych zasad współżycia społecznego. Wpisuje się również w założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego
w I etapie edukacyjnym, obejmującym klasy I-III szkół podstawowych oraz etap przedszkolny  w szkole.  

Zadaniem programu jest kształtowanie osobowości dziecka, które już za chwilę przygotowywane będzie do pełnienia określonych ról społecznych, a tym samym będzie miało możliwość wywierania wpływu na innych i będzie odpowiedzialne za swoje zachowanie, zgodne  z obowiązującymi zasadami życia społecznego.

W ramach projektu policyjni profilaktycy nawiązali współpracę z Fundacją Santander, która wniosła w spotkania z dziećmi temat bezpieczeństwa w obrocie finansowym.

Spośród ocenionych prac wybrano te najlepsze, a do laureatów etapu powiatowego skierowano kolejny konkurs, tym razem na minutowy spot multimedialny.

Konkursy zostały rozstrzygnięte podczas uroczystej gali, która odbyła się w Multikinie w Poznaniu 7 czerwca br. W gali uczestniczyło przeszło 300 uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami oraz policyjnymi profilaktykami.

Rozwiązanie konkursu na plakat:

I miejsce: Szkoła Podstawowa w Mieścisku

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Pleszewie

III miejsce: Szkoła Podstawowa  nr 5 w Śremie

Laureatem konkursu na spot multimedialny jest Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach.

W uroczystościach uczestniczyli insp. Roman Kuster I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Marzena Atkielska Prezes Fundacji Santander, Izabela Frątczak z Urządu Wojewódzkiego, Wojciech Mroczkowski z Kurateli Okręgowej w Poznaniu, Urszula Witthen z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, podinsp. Witold Drzażdzyński - Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – IPA Region Poznań, Andrzej Rogoziński Szkoła Skoda Auto LAB. Współorganizatorem uroczystej gali była Fundacja Santander.

 

 

Szymon Witczak/PG

 • "Bezpiecznie to wiedzieć i znać" #1
 • "Bezpiecznie to wiedzieć i znać" #2
 • "Bezpiecznie to wiedzieć i znać" #3
 • "Bezpiecznie to wiedzieć i znać" #4
 • "Bezpiecznie to wiedzieć i znać" #5
 • "Bezpiecznie to wiedzieć i znać" #6
 • "Bezpiecznie to wiedzieć i znać" #7
 • "Bezpiecznie to wiedzieć i znać" #8
 • "Bezpiecznie to wiedzieć i znać" #9
 • "Bezpiecznie to wiedzieć i znać" #10
 • "Bezpiecznie to wiedzieć i znać" #12
 • "Bezpiecznie to wiedzieć i znać"