KWP - Pamiętamy... - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

KWP - Pamiętamy...

Data publikacji 14.05.2019

W Poznaniu przy pomniku Pamięci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego odbyła się wyjątkowa uroczystość. To tutaj wielkopolscy policjanci, wraz z licznie zaproszonymi gośćmi, uczcili pamięć swoich poprzedników pomordowanych przez sowieckich i nazistowskich okupantów.

 

„Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na Niebie, Zapomnij o mnie!”  

                                                                                                                           – Adam Mickiewicz 

 

14 maja br. przy Pomniku Pamięci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego, znajdującym się przy kościele garnizonowym wielkopolskiej Policji odbyły się uroczystości związane z 79. rocznicą tego tragicznego wydarzenia.

Wzięli w nich udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych oraz urzędów i instytucji na co dzień współpracujących z Policją.

W gronie zaproszonych gości obecni byli także przedstawiciele Komendy Głównej Policji – nadkom. Krzysztof Musielak – Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP, Pan Michał Dembiński – Dyrektor Gabinetu Wojewody Wielkopolskiego, Pan Michał Lemański – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, Pan Antoni Kalisz Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili nadinspektorzy w stanie spoczynku ze Stowarzyszenia Generałów Policji RP - Zenon Smolarek i  Zdzisław Centkowski, którzy wraz z Prezesem Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Panem Andrzejem Borowskim, byli inicjatorami budowy Pomnika.

W uroczystościach wzięli również udział przedstawiciele Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Aresztu Śledczego oraz Izby Skarbowej.

W wydarzeniu uczestniczyła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą nadkom. Andrzeja Witiwa, Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz kompania honorowa wielkopolskiej Policji.

We mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem Biskupa Seniora ks. Zdzisława Fortuniaka uczestniczyli również ksiądz prałat Stefan Komorowski kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz ks. ppłk Rafał Kaproń przedstawiciel Biskupa Polowego Wojska Polskiego.

W trakcie apelu pamięci do stawiennictwa zostali wezwani policjanci pomordowani przez sowieckich i nazistowskich okupantów. Uczczono ich salwą honorową. Przed pomnikiem zaproszone delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze.

Ponad 340 nazwisk policjantów umieszczonych na tablicach Pomnika to tylko nieliczni spośród tych, których tożsamość zdołano ustalić. Dla Ojczyzny złożyli oni najwyższą ofiarę. Wielu z tych, którzy do końca pozostali wierni rocie ślubowania, wciąż pozostaje bezimiennych.

Wielkopolscy policjanci w szczególny sposób pielęgnują pamięć o swoich poprzednikach. Ich przykład i ofiara są wzorem dla wszystkich obecnie pełniących służbę funkcjonariuszy.

Iwona Liszczyńska

 

 • Kompania Honorowa Policji z szablami sztandarem i bronią stoją w pozycji na baczność
 • Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu odbiera meldunek od dowódcy uroczystości. W tle stoi kadra kierownicza wielkopolskiej Policji.
 • Komendant Wojewódzki robi przegląd pododdziałów Policji. Obok niego idzie dowódca uroczystości.
 • Dwuszereg kompanii honorowej Policji, w tle kościół garnizonowy.
 • Kadra kierownicza wielkopolskiej Policji, po bokach głowy dwóch policjantów.
 • Wnętrze kościoła, w pierwszej ławce komendant wojewódzki, dyrektor biura historii i tradycji kgp i trzech zastępców komendanta wojewódzkiego.
 • Kompania honorowa stoi w kościele w dwuszeregu. Przed nimi w tle krzyż. Zdjęcie zrobione od tyłu.
 • Widok na kościół z chóru, widać uczestników Mszy św.
 • Chór KWP w Poznaniu podczas śpiewu.
 • Głowa policjanta z kompanii honorowej, w tle głowa policjanta w czapce z dwudziestolecia międzywojennego. Po prawej stronie część pomnika ku czci pomordowanych policjantów.
 • Fragment tablicy pomnika ku czci pomordowanych policjantów.
 • Uroczystości pod pomnikiem. Z przodu osoby ze stowarzyszeń rodzin policyjnych, w tle kadra kierownicza województwa wielkopolskiego.
 • Komendant wojewódzki z zastępcami i Dyrektorem biura historii i tradycji kgp stoją pod namiotem, z nimi część z pozostałych zaproszonych gości.
 • Kompania honorowa stoi przed pomnikiem obok poczet sztandarowy z flagą Polski.
 • Komendant Wojewódzki przemawia na tle pomnika.
 • Dyrektor Biura Historii i Tradycji odczytuje list Zastępcy Komendanta Głównego Policji. W tle kadra kierownicza.
 • Kompania honorowa Policji w pozycji na baczność.
 • Kompania honorowa oddaje salwę z karabinów.
 • Komendant Wojewódzki z zastępcami oddają honor przed pomnikiem po złożeniu wieńca.
 • Dyrektor Biura Historii i Tradycji składa wieniec pod pomnikiem.
 • Mężczyzna o kulach oddaje hołd pomordowanym.
 • Komendant Miejski Policji w Poznaniu z zastępcami oddają hołd przed pomnikiem.
 • Przedstawiciele związku zawodowego policjantów odają hołd pod pomnikiem.
 • Przedstawiciele Wojska Polskiego oddają hołd pod pomnikiem.
 • Widok na pomnik od dołu, widać wiązanki kwiatów i asystę policyjną.
 • Dyrektor Biura Historii i Tradycji wpisuje się do księgi pamiątkowej.
Ładowanie odtwarzacza...