KWP – „Kręci mnie bezpieczeństwo” - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

KWP – „Kręci mnie bezpieczeństwo”

Data publikacji 14.06.2018

W ramach projektu ,,Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych” Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zorganizował akcję prewencyjno-edukacyjną, która odbyła się w hali głównej Dworca Głównego PKP w Poznaniu.

Akcja przeprowadzona 13 czerwca br. na Dworcu Głównym PKP w Poznaniu miała na celu uświadomienie podróżnym zagrożeń, które może nieść za sobą okres wakacyjny. W działaniach zorganizowanych przez Policję czynnie wzięli udział uczniowie poznańskich szkół.    

Podczas spotkania edukowano zgromadzonych o zjawisku cyberprzestępczości, o sposobach jego rozpoznawania i radzenia sobie z nim w życiu codziennym; wskazano sposoby uświadamiania dzieciom i młodzieży zalet, ale też wad beztroskiego i nieodpowiedzialnego korzystania z sieci Internet.

W trakcie akcji policjantów wspierali przedstawiciele Spółki Koleje Wielkopolskie oraz młodzież z poznański szkół, która wspólnie z policjantami rozdawała ulotki i poradniki prewencyjne: „Cyberprzemoc”, ,,Narkotyki, dopalacze zło które wciąga młodzież”, ,, Bezpieczna woda” oraz ulotki związane z bezpieczeństwem w trakcie wakacji. Młodzi ludzie bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem realizowali wspólne działania profilaktyczne w trakcie których edukowali swoich rówieśników.

Ponadto policjanci w ramach działań poruszali z obecnymi na happeningu problematykę związaną z zagrożeniami zażywania narkotyków i tzw. „dopalaczy”, a także ze zjawiskiem występowania przemocy rówieśniczej oraz domowej, będąc pod wpływem odurzających substancji. Poruszone zostały również kwestie związane z bezpieczeństwem na terenach kolejowych.

Przedsięwzięcie odbyło się dzięki uprzejmości dyrekcji Dworca Głównego PKP w Poznaniu i będzie realizowane cyklicznie.

 

Michał Królikowski/DPB

  • happening na dworcu
  • happening na dworcu
Praca w Policji