Aktualności

Złotów - „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

Jak funkcjonuje aplikacja „Moja Komenda”, jakie zagrożenia zgłaszają mieszkańcy Miasta i Gminy Okonek poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak ważną rolę odgrywają dzielnicowi w kontakcie ze społeczeństwem i co zrobić, aby było bezpieczniej na drogach Miasta i Gminy Okonek to główne tematy poruszane podczas debaty społecznej zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Złotowie w Okoneckim Centrum Kultury.

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” pod takim hasłem w dniu 10 października br. w Okoneckim Centrum Kultury odbyła się kolejna debata społeczna zainicjowana przez złotowską Policję. Spotkanie to jest kolejnym z cyklu debat społecznych, które policjanci w najbliższym czasie zorganizują z mieszkańcami pozostałych gmin powiatu złotowskiego oraz instytucjami dbającym wspólnie z Policją o bezpieczeństwo. Zamysłem tych debat jest zacieśnienie współpracy ze społecznością lokalną w zakresie zdiagnozowania zagrożeń najbardziej uciążliwych dla mieszkańców Naszego powiatu, uwzględniając przy tym ich potrzeby i oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa.

Debacie przewodniczył Komendant Powiatowy Policji w Złotowie mł. insp. Robert Chwedczyk oraz Burmistrza Miasta Okonek Pani Małgorzata Sameć. W spotkaniu udział wzięli, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przewodniczący rad osiedlowych w Okonku, pedagodzy, policjanci oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Okonek.

Funkcjonariusze złotowskiej komendy omówili zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń wskazując jednocześnie cele stworzenia interaktywnej platformy do wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem o zagrożeniach, które najczęściej dotykają mieszkańców Miasta i Gminy Okonek. Następnie przybliżyli założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, podkreślając jak ważne i odpowiedzialne zadania stoją przed dzielnicowymi, dla których kontakt ze społecznością lokalną zamieszkującą na podległych im rejonach służbowych stanowi priorytet. Policjanci zaprezentowali, także funkcjonalność aplikacji „Moja Komenda”, stanowiącej mobilny przewodnik po polskich jednostkach Policji. Bezpłatnej aplikacji, która jednym kliknięciem pozwala skontaktować się z najbliższą jednostką Policji czy dzielnicowym odpowiedzialnym za rejon zamieszkania użytkownika.

W dalszej części spotkania Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Złotowie podinsp. Jarosław Dobrzyński przedstawił stan bezpieczeństwa na drogach Miasta i Gminy Okonek oraz działania podejmowane w zakresie jego poprawy.

Ostatnim punktem debaty była dyskusja dotycząca bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Okonek. W trakcie spotkania policjanci wspólnie z mieszkańcami, przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej poszukiwali rozwiązań, które pozwolą w jak najszybszy sposób wyeliminować problemy trapiące lokalną społeczność.Poruszone podczas spotkania kwestie oraz zgłoszone uwagi będą przedmiotem działań podejmowanych przez policjantów.

Przypominamy !!! Krajowa Mapa Zagrożeń to innowacyjne narzędzie wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. W porosty i przystępny sposób każdy mieszkaniec Naszego powiatu może za pomocą interaktywnej platformy reagować, a przede wszystkim informować Policję o zagrożeniach w swoim miejscu zamieszkania. Złotowscy policjanci weryfikują każdy sygnał i podejmują konkretne działania.

 

 

Maciej Forecki/PG

Praca w Policji