KWP - Bombowe ćwiczenia - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

KWP - Bombowe ćwiczenia

Policjanci, prokuratorzy i Żandarmeria Wojskowa ćwiczyli na poligonie w Biedrusku. Było to szkolenie z zakresu działań procesowych po eksplozji ładunku wybuchowego. W szkoleniu wzięło udział sześćdziesięciu ekspertów.

Przy współpracy z Żandarmerią Wojskową zostało zorganizowane szkolenie związane z profesjonalizacją działań procesowych po eksplozji ładunku wybuchowego. W szkoleniu udział wzięło 60 osób. Byli to policjanci, prokuratorzy, a także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej.

Szkolenie miało dwuetapowy charakter. W pierwszym policyjni pirotechnicy z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Poznaniu detonowali na poligonie w Biedrusku różnorodne ładunki wybuchowe. Eksplozje następowały w samochodach i w pobliżu nich. Miało to wymiar zbliżony do realiów. Po detonacjach do działań przystępowali policyjni technicy, policjanci i prokuratorzy. Podczas oględzin trenowano sposoby najbardziej właściwego odnajdywania i zabezpieczania śladów powybuchowych.

Podczas drugiego panelu, który odbywał się w Ośrodku Szkolenia Sił Powietrznych w Kiekrzu omawiano wszystkie teoretyczne aspekty ćwiczonych elementów.

 

 

Andrzej Borowiak

 

Ładowanie odtwarzacza...
Praca w Policji