Aktualności

KWP - Inauguracja Klubu Honorowych Krwiodawców - "Policyjni Krewniacy"

Data publikacji 04.10.2017

W auli im. Wiktora Ludwikowskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, odbyła się uroczysta inauguracja działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi pn. „Policyjni Krewniacy”.

3 października br. o godz. 10:00 w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu miała miejsce uroczysta konferencja pn. „Policyjni krewniacy” - inaugurująca działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi.

W spotkaniu udział wzięli: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu – kom. Paweł Kolendowicz, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu - kom. Piotr Gruszka, Komendant Komisariatu Policji w Luboniu kom. Dariusz Majewski, Członek Prezydium NSZZ Policjantów województwa Wielkopolskiego mł.asp. Mateusz Przybyłowski, Michał Sokołowski Kierownik Marketingu RCKiK w Poznaniu, Beata Kozak – Cieszkiewicz zastępca dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu, Pani Dorota Raczkiewicz – Szef Fundacji Drużyna Szpiku, wolontariusze Drużyna Szpiku oraz licznie zgromadzenie Policjanci i pracownicy garnizonu wielkopolskiego.

Inauguracja klubu podzielona była na dwa etapy. W pierwszym etapie miało miejsce wystąpienie zaproszonych gości oraz objaśnienie zasad działania klubu Policyjni Krewniacy. Na konferencji omówiono również jakie działania zostały dotychczas zrealizowane od 8 marca 2017r.

Drugi etap spotkania obejmował część szkoleniową, podczas której przedstawiono zasady obowiązujące przyszłego dawcę zarówno krwi jak i szpiku. Szkolenie przeprowadzili specjaliści z RCKiK w Poznaniu wraz z wolontariuszami z Drużyny Szpiku.

Pamiętajmy,że dzielenie się z innymi ludźmi tym, co mamy, jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakich możemy dokonać w swoim życiu. Na terenie województwa wielkopolskiego w zależności od miejsca gdzie oddajemy krew, może być ona zapisywana pod nr 673 – dla Poznania, lub 262 – dla Kalisza.

Michał Królikowski/ RKG


 

Praca w Policji