KWP - Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP - Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych

Data publikacji 12.05.2017

10 maja br. miało miejsce spotkanie podsumowujące kolejny rok działań realizowanych w ramach projektu "Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych". Przypomnijmy – ten projekt tworzy interdyscyplinarne ciało, w którego skład wchodzą przedstawiciele wielu podmiotów zaangażowanych w pracę z młodzieżą. Istotne w tym przedsięwzięciu jest prowadzenie szerokiej diagnozy zagrożeń i podejmowanie w tym zakresie wyprzedzających działań informacyjnych, szkoleniowych, profilaktycznych.

W spotkaniu udział wzięli m.in: Marzena Wodzińska – członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, insp. Roman Kuster – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Krzysztof Błaszczyk – Wicekurator Oświaty, prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik – Kierownik Zakładu Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Maria Krupecka – Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych i Równego Traktowania, Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki, Elżbieta Ruta – Solarska – Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Jarosław Cieszkiewicz – Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wiesław Banaś – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, Wojciech Mroczkowski – Zastępca Kuratora Okręgowego, Ewa Superczyńska – Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Marzena Atkielska – Prezes Fundacji BZ WBK, Radosław Dukat – Kierownik Działu Koordynacji Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Rashel Talukder – Dyrektor Zarządzający Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Staramy się nie poprzestawać wyłącznie na próbie przeciwdziałania aktualnie pojawiającym się problemom (których analizą i diagnozą zajmujemy się po ich zaistnieniu) – ale dążymy do tego aby - zawierając koalicje ekspertów, badaczy, naukowców, praktyków – wspólnie podejmować działania pozwalające aktywnie przeciwdziałać sytuacjom, które będą stanowić realne zagrożenie w niedalekiej przyszłości.

Projekt "Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych" nabiera coraz większego znaczenia w kształtowaniu działań zapobiegawczych, co bezpośrednio wynika z zaangażowania i wkładu pracy tworzącego go autorów.

 

 

Ewelina Tanaś/PG

  • 11
  • 12
  • 14
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Praca w Policji