Zespół Antykonfliktowy

Powstanie, idea i zadania Zespołu Antykonfliktowego

Idea powstania Zespołów Antykonfliktowych w Europie pojawiła się jeszcze w latach 70 – 80-tych XX wieku i została zainicjowana w 1968 roku po wydarzeniach związanych z zastrzeleniem uczestnika demonstracji w Berlinie. W ówczesnych czasach nastąpił wzrost działań policyjnych m.in w związku z likwidacją squatów, które stały się w Berlinie Zachodnim dużym problemem, a w niektórych sytuacjach przeradzały się w potężne zamieszki.

Działanie zespołów opierało się na udziale policjantów gotowych do rozmowy z uczestnikami demonstracji, gdzie chodziło o symboliczne "podanie ręki i nawiązanie komunikacji". Te wszystkie wydarzenia doprowadziły do powstania AntyKonfliktTeam, który po raz pierwszy zafunkcjonował na słynnym "techno-party" a jego członkowie prowadzili również intensywne działania w czasie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2006 roku.

Od 2008 roku formacje "antykonfliktowe " rozwijają się mi.in. w Szwecji, Wielkiej Brytanii i w Hiszpanii.

 

 

 

Początki działania Zespołu Antykonfliktowego w Polsce zaczynają się w listopadzie 2011 roku jako pilotażowy projekt. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu będąc pierwszą jednostką w kraju, zaczęła przygotowania do wdrożenia i stosowania niestandardowego jak dotąd rozwinięcia systemu „miękkiego podejścia” przy utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z imprezami masowymi, zgromadzeniami i protestami publicznymi oraz innymi sytuacjami kryzysowymi.

Organizacja i funkcjonowanie poznańskiego zespołu oparte zostało na modelach doświadczeń niemieckiej Policji w Dolnej Saksonii oraz Policji Republiki Czeskiej, gdzie już wcześniej z dużym sukcesem i aprobatą społeczną stały się podstawowym elementem działań policji.

Powoływanie zespołu następuję w przypadku możliwości wystąpienia zagrożeń lub sytuacji konfliktowych jako wstępna alternatywa do konieczności używania oddziałów zwartych Policji. Zdefiniowane zadania zespołu uwzględnią: monitoring, informacje, interakcję, łagodzenie problemów i napięć i komunikację.

Praca prewencyjna policjantów ZAK w trakcie zabezpieczeń stała się jednym podstawowych narzędzi w rękach dowódcy działań, a jego odrębność i umiejętne wykorzystanie przynosi oczekiwane rezultaty w obszarze regulowania napięcia spowodowanego nagromadzeniem emocji – ich działanie pomaga w opanowaniu tych emocji, czyli w efekcie ma istotny wpływ na utrzymanie porządku.

 

 

Sztab Policji KWP w Poznaniu/PG

 

Powrót na górę strony