Imprezy masowe

Wojewódzki Punkt Kontaktowy ds Imprez Masowych


Głównym zadaniem WPK jest realizacja zapisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku, związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych. Pozwala on ponadto na bieżącą wymianę informacji dotyczących meczów piłkarskich, a tym samym na zapobieganie incydentom o charakterze chuligańskim i ich zwalczanie.
Do podstawowych zadań realizowanych przez Wojewódzki Punkt Kontaktowy należy:

 

 

 1. gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych odbywających się na terenie woj. wielkopolskiego;
   
 2. opracowywanie analiz informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych;
   
 3. zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych - zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych;
   
 4. współpraca z innymi podmiotami w zakresie, o którym mowa w pkt 1-3.
   

Kierownikiem WPK KWP w Poznaniu jest - kom. Tomasz Zuchmański

 

 

 

 

 

 

Adres pocztowy:
 
Wojewódzki Punkt Kontaktowy przy Sztabie Policji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań
 
Numery telefonów:
 
siec ogólnodostępna: 47 77-120-45, 47 77-131-08 siec MSWiA: 77-120-45,  77-131-08
 
Numery faksu:
 
siec ogólnodostępna:
47 77-131 -17;


sieć MSWiA:
77 -131 - 17;
Adres skrzynki e-mail:
 
wpk@po.policja.gov.pl
 


ZAŁĄCZNIK:
Rozporządzenie dot. instrukcji postępowania w razie pożaru
Rozporządzenie Min.Infrastruktury dot. warunków technicznych budynków
Rozporządzenie o stawiennictwie w jednostce policji osób z zakazem stadionowym
Rozporzadzenie_o_szkodach
Rozp_Min_Fin_obowiazkowe_ubezp_OC_organizatorow_imprez_masowych
Rozp_MSWiA w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych
Rozp_MSWiA_w sprawie sposobu_utrwalania_przebiegu_imprezy_masowej
Rozp_MSWiA_z_dnia_10_06_2010_w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony...
Rozp_RM_z_dnia_30_sierpnia_w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa...
Ustawa_o_bezpieczeństwie imprez masowych
Ustawa_z_dnia_22-07.2010 o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy — Kodeks karny
Ustawa_z_dnia_31-08-2011 o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony