Porady Prewencyjne

Bezpieczne Życie Seniorów - poradnik

logokwp

Bezpieczne życie seniorów to program, którego podstawowym celem jest podjęcie działań ukierunkowanych na zapewnienie dostępu osobom w wieku poprodukcyjnym do aktualnych informacji na temat zagrożeń. Chodzi także o propagowanie właściwych form zachowania w sytuacjach niosących ze sobą pewne ryzyko dla bezpieczeństwa osobistego, a także mienia. Równie ważnym jest podnoszenie poziomu ogólnej wiedzy oraz świadomości w zakresie zapobiegania i unikania wybranych zagrożeń. Poradnik pod tytułem pdfBezpieczne życie seniorów jest podstawowym narzędziem w realizacji tego programu.

Poradnik pdfBezpieczne życie seniorów.

Powrót na górę strony