Zespół Elektrotechniki i Elektroniki

Zespół Elektrotechniki i Elektroniki

 

ZADANIA I ZAKRES BADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU

Sekcja Technik Audiowizualnych i Fotografii

Zespół Elektrotechniki i Elektroniki

 

 

  • opracowywanie ekspertyz z zakresu badań sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
  • ustalanie przeznaczenia urządzeń informatycznych, ich sprawności oraz zawartości ich pamięci;
  • ustalanie i analiza zawartości nośników danych cyfrowych za wyjątkiem ustalania legalności, wyceny i właścicieli praw autorskich programów, plików dźwiękowych i wideo oraz treści zawartych w plikach tekstowych, jak również ustalania płci i wieku osób zarejestrowanych w plikach oraz charakteru ich treści (np. pornografia, erotyka, przemoc itp.);
  • odzyskiwanie i analiza danych cyfrowych z nośników z wyłączeniami wymienionymi w powyższym punktorze;
  • badania telefonów GSM - odczyt danych z pamięci i kart SIM.

 

Powrót na górę strony