Sekcja Technik Audiowizualnych i Fotografii

Sekcja Technik Audiowizualnych i Fotografii

 

ZADANIA I ZAKRES BADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU

Sekcja Technik Audiowizualnych i Fotografii

sekcja- technik-audiowizualne

 

 • badania identyfikacyjne utrwalonych obiektów na podstawie zapisów wizualnych (odzieży, pojazdów, numerów identyfikacyjnych, logo);
 • badania zapisów wizualnych pod kątem określenia śladów ingerencji w zarejestrowany obraz;
 • selekcja materiału wizualnego, ustalenie czasu rejestracji obrazu, miejsca rejestracji;
 • wykonywanie kopii obrazu z zapisów wizualnych;
 • wyodrębnianie zapisów wizualnych kadrów i ich edycja;
 • wykonywanie dokumentacji poglądowych;
 • zabezpieczanie danych z nośników cyfrowych i wykonywanie kopii binarnych;
 • odczyt zawartości telefonów komórkowych;
 • przeglądanie, wstępna selekcja i konwertowanie plików;
 • digitalizacja zapisów analogowych;
 • wykonywanie dokumentacji fotograficznych barwnych, a także w promieniach niewidzialnych (podczerwieni i UV), techniką makrofotografii i fotografii mikroskopowej;
 • obróbka materiałów fotograficznych dla jednostek organizacyjnych Policji województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

 

Powrót na górę strony