Sekcja Daktyloskopii i Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej

Sekcja Daktyloskopii i Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej

 

ZADANIA I ZAKRES BADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU

Sekcja Daktyloskopii i Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej

daktyloskopia

 

  • wykonywanie badań oceniająco-typujących i identyfikacyjnych:

 - śladów linii papilarnych,
 - śladów rękawiczek,
 - poletkowej budowy skóry;

  • ujawnianie i zabezpieczanie śladów dermatoskopijnych i śladów rękawiczek zaawansowanymi technikami laboratoryjnymi;
  • obsługa Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS);
  • prowadzenie Wojewódzkiej Registratury Daktyloskopijnej (WRD);
  • prowadzenie zbiorów niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych (śladów „NN”);
  • sporządzanie materiału badawczego od osób i zwłok.

 

 

 

 

Powrót na górę strony