Porozumienia

KWP - Podpisanie Listów Intencyjnych dotyczących klas policyjnych

527 listopada br. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski podpisał Listy Intencyjne z przedstawicielami czterech szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Zawarte porozumienie zapewnia wsparcie dydaktyczne uczniom klas policyjnych. Są to kolejne placówki oświatowe objęte patronatem Komendanta Wojewódzkiego.


Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu współpracuje ze szkołami prowadzącymi klasy mundurowe od 2007 roku. Patronat nad klasami policyjnymi polega na czynnym wsparciu dydaktycznym młodzieży ponadgimnazjalnej. Uczniowie tych klas są systematycznie odwiedzani przez policjantów realizujących zajęcia, które określa Ramowy Program Wsparcia Dydaktycznego Kadetów z Klas Objętych Patronatem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Obecnie patronatem są objęte klasy policyjne z 34 szkół w Wielkopolsce. Uczy się w nich łącznie ponad 3 tysiące osób.

Rok 2014 jest szczególny, ponieważ już po raz drugi odbywa się uroczystość podpisania Listów Intencyjnych. 4 lutego 2014 roku Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu podjęła współpracę z 6 nowymi szkołami. 27 listopada do tego grona włączone zostały kolejne 4 szkoły.

W uroczystości udział wzięły następujące placówki oświatowe: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile reprezentowany przez Wicedyrektora Andrzeja Trempałe, Zespół Szkół im. gen. prof. Sylwestra Kalinowskiego w Turku z Dyrektorem Mariuszem Seńko, Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach z Dyrektor Izabelą Ratajczak na czele oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie z Dyrektorem Jackiem Żerkowskim. Przybyłym gościom towarzyszyli Komendanci Powiatowi z Piły, Turku, Szamotuł i Konina.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski powitał wszystkich zgromadzonych i podziękował za podejmowanie tak ważnej inicjatywy, jaką jest edukacja młodego pokolenia w służbie społeczeństwu. Idea klas policyjnych jest dla nas bardzo istotna. Cieszy mnie fakt, że w Wielkopolsce jest ich prawie czterdzieści. Jestem przekonany, że wychowankowie tych szkół będą dobrze przygotowani do przyszłej pracy w służbach mundurowych i na stanowiskach urzędniczych. Dlatego deklarujemy pełne wsparcie dla tej działalności edukacyjnej, licząc że nasza współpraca będzie wartościowa – powiedział Komendant.

Na zakończenie uroczystości Komendant Batkowski w obecności Wicedyrektor Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie Agnieszki Radomskiej wręczył upominek zwyciężczyni konkursu plastycznego pod tytułem „Bezpieczeństwo w moim otoczeniu”, ogłoszonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Autorką wyróżnionej pracy jest Natalia Sanigórska – uczennica II klasy.  Powrót na górę strony