Aktywność i inicjatywy

KWP - Konferencja o rozwoju współpracy ze szkołami z klasami policyjnymi

DSCF94505 i 6 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyła się konferencja na temat "Rozwoju współpracy ze szkołami objętymi patronatem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu". Wzięli w niej udział przedstawiciele 34 szkół ponadgimnazjalnych z Wielkopolski, które prowadzą klasy o profilu policyjnym.

Na podstawie zawartych porozumień o współpracy wielkopolska Policja już 7 lat wspiera dydaktycznie kadetów z klas o profilu policyjnym. Ten kierunek kształcenia cieszy się niezwykłą popularnością i mimo niżu demograficznego w takiej klasie przypada wciąż kilku chętnych na jedno miejsce. Wielu kadetów planuje wstąpienie do służby i czas spędzony na zajęciach specjalistycznych w szkole średniej jest dla nich formą przygotowania, ale też część młodzieży w tych klasach pragnie po prostu przeżyć wspaniałą przygodę w zgranym zespole rówieśników. Obydwa te podejścia są bardzo pozytywne.

Program przygotowany przez Policję działa dwutorowo: polega na wsparciu dydaktycznym, ale oprócz tego ma zastosowanie jako specjalistyczna profilaktyka. Program wsparcia kadetów to blok zajęć realizowany w trakcie roku szkolnego. Przede wszystkim stwarza on możliwości sprawdzenia się – stawia wyzwania, na co młodzi ludzie bardzo liczą, pozwala zapoznać się z zawodem, wzmaga i ukierunkowuje pracę nad sobą, swoim charakterem, zaradnością, wytrzymałością. Choć może to wydawać się zaskakujące, młodych ludzi przyciąga nie tylko przygoda, ale i dyscyplina – staje się ona odpowiedzią na nudę i bezsens oraz okazuje się skutecznym sposobem radzenia sobie z problemami, takimi jak na przykład nieumiejętność pełnego zaangażowania się w podejmowane przedsięwzięcie. Młodzi ludzie intuicyjnie wyczuwają, że dyscyplina sprawdza się jako środek zaradczy, przełamuje psychiczną bezradność, wyzwala z autodestrukcji, pomaga wziąć się w garść, stworzyć zgrany zespół i przeżywać wspólnie różne momenty, radości i smutki – nie być samemu, przyjąć wartości, a także być gotowym do przekraczania granic samego siebie. Poczucie podmiotowości kadetów, rodzące się w nich ambicje, dojrzałość i uśmiech są cennym sukcesem osiągniętym dzięki współpracy szkół z Policją.

W trakcie konferencji ważnym wystąpieniem był wykład insp. Grzegorza Jacha Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi, który zaprosił wszystkich kadetów do uczestniczenia w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki w ramach programu Komendy Głównej Policji Profilaktyka a Ty. Dyrektorzy szkół wyrazili ogromne zainteresowanie tą aktywnością i zadeklarowali udział uczniów.

Podczas konferencji każda ze szkół zaprezentowała swoją działalność dotyczącą klas o profilu policyjnym. W ten sposób wyłonił się obraz profesjonalnej, atrakcyjnej nauki ukierunkowanej na wstąpienie do służby w Policji lub innych formacji mundurowych. Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej mł. insp. Tomasz Węcławiak przedstawił propozycję wzbogacenia dotychczasowego udziału Policji w kształceniu kadetów. Zaprojektowany program wsparcia dydaktycznego uczniów z klas o profilu policyjnym przez Policję, w roku szkolnym 2014-2015, zawiera punkty przeszkolenia nie tylko w obszarze specyfiki zawodowej, ale także w zakresie ogólnorozwojowym. Ponadto zaproponował wprowadzenie nowych inicjatyw takich jak: udział uczelni wyższych w podnoszeniu kwalifikacji kadetów, elementy współpracy z policjantami z innych państw, wykłady na temat zagadnień z zakresu ochrony praw człowieka. Modyfikacji ulegnie także plan warsztatów w Kiekrzu, powstały do wyboru dwie opcje: 3 lub 4-dniowa. Ponadto uruchomiony zostanie 2-dniowy trening kompetencyjny dla maturzystów: społeczno-psychologiczny, w połączeniu z przygotowaniem do testu sprawności fizycznej dla kandydatów do Policji.

Natomiast Naczelnik Wydziału Historii Policji i Edukacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji podinsp. Jarosław Barski omówił kwestię wprowadzenia podręcznika – vademecum dla kadetów. Istotnym głosem w sprawie kształcenia kadetów było wystąpienie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Walkowiak oraz przemówienie euro-posłanki dr Krystyny Łybackiej, w którym zaznaczyła, by w toku kształcenia kadetów nie naruszyć ich spontaniczności i entuzjazmu oraz energii i siły sprawczej pasjonatów, którzy to wsparcie realizują.

W drugim dniu konferencji odbyła się owocna dyskusja, która pozwoliła wprowadzić drobną korektę oraz uzupełnić program o kolejne zajęcia. Wszyscy uczestnicy obrad zgodzili się, że takie spotkanie było bardzo potrzebne i że rzeczywiście przyczyni się do podniesienia jakości i poszerzenia prowadzonej współpracy.Powrót na górę strony