Aktywność i inicjatywy

Jak trafić do szkoły Policji ?

Szkolenia na kursie podstawowym i kursach doskonalenia zawodowego organizowane są wyłącznie dla policjantów. Osoba, która chce wstąpić do Policji wypełnia odpowiednie dokumenty i osobiście składa je w komendzie wojewódzkiej, na terenie której mieszka. W pierwszej kolejności ocenia się, czy dokumenty wypełnione są prawidłowo, a następnie z kandydatem przeprowadzana jest rozmowa wstępna. W następnej kolejności dokonuje się sprawdzenia danych zawartych w kwestionariuszu. Po zakończeniu tych czynności rozpoczyna się tak zwany etap szkolny, odbywa się on w szkołach Policji.

policja.pl
Powrót na górę strony