Porozumienie - Kryształowa Gwiazda - Policja Wielkopolska

Kryształowa Gwiazda

Porozumienie


Porozumienie z dnia 19 maja 2005 r.Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego w sprawie ustanawiania wyróżnienia w postaci „Kryształowej Gwiazdy” i "Kryształowej gwiazdy ze Wstęgą" dla policjantów działających na rzecz mieszkańców Wielkopolski.


§ 1

1. Mając na uwadze potrzebę propagowania wśród policjantów Wielkopolski przykładów wzorowej służby podejmowanej z narażeniem życia i zdrowia ustanawia się „Kryształową Gwiazdę” oraz "Kryształową Gwiazdę ze Wstęgą".

2. Szczegóły, zasady i tryb ustanawiania wyróżnienia określa Regulamin nadawania „Kryształowej Gwiazdy” stanowiący załącznik do porozumienia.

§ 2

Celem opiniowania wniosków o przyznanie wyróżnienia w postaci „Kryształowej Gwiazdy” oraz "Kryształowej Gwiazdy ze Wstęgą" powołuje się Kapitułę w składzie:

-  podinsp. Andrzej Szary Przewodniczący ZW NSZZP województwa wielkopolskiego;

-  mł. insp.  Romuald Miling – przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta  Wojewódzkiego Policji w Poznaniu;

-  podinsp. Jarosław Szemerluk - przedstawiciel korpusu oficerów;

-  asp. sztab. Lucjan Dutkiewicz - przedstawiciel korpusu aspirantów;

-  sierż. sztab. Grzegorz Żurek - przedstawiciel korpusu podoficerów i  posterunkowych.

§ 3

Zmiany w porozumieniu wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

   Przewodniczący ZW NSZZ P

województwa wielkopolskiego

podinsp. Andrzej Szary 


                      Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji

w  Poznaniu  

mł. insp. Krzysztof Jarosz

Praca w Policji