Zarząd KKOP - KKOP - Policja Wielkopolska

Zarząd KKOP

ZARZĄD

KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO – POŻYCZKOWEJ PRZY KWP W POZNANIU

SIEDZIBA: KWP POZNAŃ, 60-844 POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A,
POKÓJ 320, TEL. 61 84 131-70


   
 

          W dniu 25 czerwca 2014 r. na pierwszym posiedzeniu Zarządu KKOP, członkom w wyniku wyborów zostały rozdzielone następujące funkcje:

 

·         Przewodniczący Zarządu KKOP – Błażej Dulat

·         Wiceprzewodniczący Zarządu KKOP – Jerzy Woźniak

·         Sekretarz Zarządu KKOP – Irena Hoffa

·         Skarbnik Zarządu KKOP – Krzysztof Kubiak

·         Członek Zarządu KKOP – Karolina Kowalak

 

Komisja Rewizyjna KKOP przy KWP w Poznaniu również dokonała wyboru na poszczególne funkcje w wyniku, czego wybrano:

 

·         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Dariusz Żak

·         Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Janusz Stoiński

·         Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Robert Lewandowski

·         Członkinie Komisji Rewizyjnej:

           Magdalena Bekasiak

           Anna Grabowska

     

                                                                                                                Przewodniczący Zarządu KKOP

                                                                                                                        przy KWP w Poznaniu

 
 
                                                                                                                         st.asp. Błażej Dulat
Praca w Policji